kráter Bosumtwi
  • kategorie: impaktní kráter
  • poloha: 6°30′ s.š., 1°24′ z.d.
  • stát: Ghana
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 24.11. 2015

Jezero Bosumtwi bychom nalezli uprostřed hustého deštného pralesa přibližně 30 kilometrů na jihovýchod od centra někdejší Ašantské říše Kumasi. Jezero vyplňuje impaktní kráter o průměru 10 kilometrů, který zde vzniknul v důsledku dopadu meteoritu v období pleistocénu (asi před 1 milionem let). Tato událost dala kromě uvedeného impaktního kráteru vzniknout i tzv. tektitům, tedy přírodnímu sklu vytvořenému přeměnou původních hornin působením tepla uvolněného při dopadu meteoritu. Naleziště těchto zajímavých pozůstatků této dávné kosmické srážky se nacházejí na území sousedního Pobřeží Slonoviny (Côte d’Ivoire) díky čemuž jsou známy pod jménem ivority. Pro domorodé Ašanty je jezero posvátné, neboť je spojováno s kultem zemřelých. Jedná se rovněž o jedinou přirozenou vodní plochu na území Ghany. Od roku 2016 je jezero Bosumtwi chráněno jako biosférická rezervace UNESCO.        

Věděli jste že…?

…k celosvětově nejkrásnějším a nejznámějším tektitům patří české vltavíny (moldovity) které vznikly v důsledku dopadu meteoritu před 14.5 miliony let na území Bavorska (kráter Ries)?