Piton de la Fournaise
  • kategorie: sopka
  • poloha: 21°14′ j.š., 55°42′ v.d.
  • stát: Réunion (zámořské území Francie)
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímků: 16.7. 2018

Piton de la Fournaise (místními obyvateli však označovaná jednoduše jako „le Volcan“) představuje hlavní centrum sopečné aktivity nejen na ostrově Réunion, ale v celém souostroví Maskarény. Podobně jako v případě sopek na Havajských ostrovech je i její vznik spojen s existencí tzv. horké skvrny, tedy místa kde se díky oslabení zemského pláště může žhavé magma z nitra Země snáze dostávat k povrchu. Jádro ostrova Réunion vytvořila nedaleké sopka Piton des Neiges, která však v důsledku pohybu litosférických desek po nějaké době vyhasla, a vulkanická aktivita se přesunula do jihovýchodní části ostrova, kde před 530 000 vznikla nová sopka – dnešní Piton de la Fournaise. Že se rozhodně nejedná o nějakou „spící obludu“ dokládá nejlépe skutečnost, že za posledních 100 let zde došlo k přibližně 120 erupcím (tj. v průměru se zde odehraje jedna erupce za 10 měsíců). Díky tomu je Piton de la Fournaise považován za druhý nejaktivnější vulkán na Zemi. Současně je však nutno dodat, že její erupce jsou většinou poklidné, a i když dokáží předvést famózní přírodní divadlo, nepředstavují zpravidla velké nebezpečí. Piton de la Fournaise je totiž typickým příkladem tzv. štítové sopky, které jsou charakteristické řídkou (zásaditou) lávou, která ze sopky více méně klidně vytéká a nedochází zde k explozivním erupcím. Současný sopečný kužel se nachází uprostřed soustředného prstence, který zde vznikl díky postupnému propadání starších kalder, k němuž v historii ostrova došlo minimálně třikrát (před 250 000, 65 000 a 5000 lety). Vrchol hory dosahuje nadmořské výšky 2632 m n. m. a v jeho okolí se nachází dvojice kráterů. Menší Cratére Bory o průměru 350 metrů je pojmenován podle přírodovědce a geografa Jeana Baptiste Bory de Saint-Vincent, který v roce 1801 vedl vědeckou výpravu na vrchol sopky. V současnosti je tento kráter považován za vyhaslý. Větší Cratére Dolomieu o průměru 950 metrů je položen o něco níže (2522 m n. m.), avšak na rozdíl od menšího bratříčka právě zde probíhá většina vulkanických aktivit, jimiž se sopka předvádí. Jeho jméno pak odkazuje na francouzského geologa  Déoda Grated Dolomieu. Kráter byl po erupcích z 30.8. 2006 a 1.1. 2007 až po okraj naplněn ztuhlou lávou pod jejíž váhou se v dubnu 2007 dno kráteru propadlo o 300 metrů.

Věděli jste že…?

…na úbočí sopky Piton de la Fournaise se nachází tzv. parazitický kráter označovaný jako Formica Leo, jeho jméno je odvozeno od mravkolva – hmyzu, jehož larvy si vytvářejí v jemném písku nálevkovité pasti, do nichž chytají (a následně požírají) mravence?

 …v dubnu roku 1977 zamířil lávový proud ze sopky Piton de la Fournaise nečekaně přímo k vesnici Piton Sain Rose, kterou kompletně zdevastoval až na budou zdejšího kostela, před nímž se proud lávy rozdělil, obtekl kostel kolem dokola, a za ním se zase spojil? Tato událost je místními obyvateli považována za zázrak.