Buenos Aires
  • kategorie: město
  • poloha: 34°35′ j.š., 58°23′ z.d.
  • stát: Argentina
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 24.11. 2021

Se svými 2.9 miliony obyvatel je Buenos Aires nejen hlavním, ale současně i největším a nejlidnatějším městem Argentiny. Jeho historie sahá do roku 1536, kdy bylo založeno španělskou výpravou pod vedením Pedra Mendozy jako malá osada. Její dlouhý a poměrně komplikovaný název „Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire“ by bylo možné do češtiny přeložit jako „přístav naší nejsvětější Panny Marie dobrého větru“. Z něj se pak postupem času vyvinulo současné a mnohem kratší jméno – Buenos Aires. Vraťme se ale ještě zpátky do historie. Obyvatelé nově založené osady totiž rozhodně neměli na růžích ustláno, neboť se záhy dostali do konfliktu s místními indiány, a tak netrvalo dlouho a osada musela být v roce 1541 opuštěna. K jejímu obnovené pak došlo až v roce 1580, avšak ani poté se netěšila příliš velkému zájmu španělských panovníků, neboť z tehdejšího pohledu zde nebyly žádné předpoklady pro případné finanční zisky. To se změnilo teprve v roce 1776, kdy se Buenos Aires stalo sídlem španělského místokrále. V roce 1880 se pak město stalo metropolí nově vzniklé samostatné Argentiny. Díky své poloze v zálivu Rio de la Plata bylo Buenos Aires vždy významným přístavem, který se v průběhu 19. a později i 20. století stal pro mnoho lidí jakousi vstupní branou do Jižní Ameriky. Není proto divu, že mnoho zdejších obyvatel má mezi svými předky přistěhovalce nejen ze Španělska, ale i z Itálie, Německa, Irska, Polska či Řecka.  

Věděli jste že…?

…obyčejně máme tendenci města srovnávat podle počtu obyvatel. Jaksi podvědomě přitom předpokládáme, že čím více bude žít v daném městě lidí, tím bude toto město větší (ve smyslu území, na kterém se rozkládá). Právě Buenos Aires je názornou ukázkou, že tato logika vždy neplatí. Argentinská metropole má v současnosti téměř 3 miliony obyvatel a rozkládá se na ploše 203 km2.  Srovnejme to nyní například s Prahou, která má přibližně 1.3 milionu obyvatel (tedy méně než polovinu), avšak rozkládá se na ploše více než dvakrát větší (496 km2).