Alandy
  • kategorie: souostroví
  • poloha: 60°14′ s.š., 19°58′ v.d.
  • stát: Finsko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 25.9. 2021

Souostroví Alandy představuje jedno z nejkurióznějších míst v celé Evropě. Našli bychom jej přibližně v polovině cesty mezi Švédskem a Finskem, kdy tvoří jakási práh oddělující Botnický záliv od Baltského moře. Z geologického hlediska jsou tyto ostrovy velmi mladé, neboť jejich stáří je odhadováno na pouhých 8000 let, kdy se vynořily nad úroveň hladiny Baltského moře poté, co došlo v důsledku ústupu kontinentálního ledovce na konci poslední doby ledové k odlehčení terénu (rychlost tohoto vzestupu dosahuje v oblasti Botnického zálivu až 80 cm za 100 let!). Celkem bychom zde napočítalo téměř 6800 ostrovů a ostrůvků, z nichž ovšem pouze 60 je obydlených. I když zdejší obyvatelé mluví prakticky výhradně švédsky, ostrovy jsou součástí Finska. To má čistě historické důvody. Původně patřily Alandy pod svrchovanost švédského království, které jej však společně s Finskem (které v té době také patřilo ke Švédsku) muselo v důsledku prohrané války v roce 1809 přenechat Rusku. Když Finsko získalo v roce 1917 samostatnost (coby výsledek tzv. Brest-Litevského míru mezi Ruskem a Německem), usilovali zdejší obyvatelé o opětovné připojení zpět ke Švédsku. V roce 1919 zde bylo dokonce uspořádáno referendum, kterého se zúčastnilo 96 % zdejších obyvatel, přičemž plných 95 % hlasovalo pro připojení ke Švédsku. Tuto otázku pak následně řešila Společnost národů (jakýsi předchůdce dnešní OSN), která však požadavky zdejších obyvatel ani výsledek referenda nerespektovala a uznala pouze širokou míru autonomie poskytnutou ze strany Finska. A tak i když jsou Alandy oficiálně součástí Finska, mají vlastní vládu, parlament a dokonce i vlajku či státní hymnu (a také internetovou doménu prvního řádu .ax). Zajímavostí pak je, že místním občanem se může stát pouze osoba, která se zde narodila zdejším občanům. Cizinci mohou o občanství žádat po 5 letech pobytu a složení zkoušky ze švédštiny. Ještě zajímavější je ovšem skutečnost, že občanství zaniká v případě, že daná osoba trvale pobývá více než 5 let mimo území ostrovů.