Astrachaň a delta Volhy
  • kategorie: řeka, říční delta, město
  • poloha: 46°19′ s.š., 47°59′ v.d.
  • stát: Rusko
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímků: 11.6. 2019

Volha (Волга) je svou délkou 3534 km nejdelší a nejvodnatější řekou Evropy. Současně se také jedná o největší řeku světa která nemá odtok do světového oceánu, neboť ústí do bezodtokého Kaspického moře (které tím pádem ve skutečnosti není mořem v pravém slova smyslu, ale velkým jezerem). Do Kaspického moře Volha ústí rozsáhlou deltou, která je svou rozlohou přes 27 000 km2 nejrozsáhlejší říční deltou v Evropě. Delta Volhy je také nejníže položeným místem evropského kontinentu, neboť se nachází 28 metrů pod úrovní hladiny moře. Bažinaté území propletené jednotlivými říčními rameny je významným hnízdištěm vodních ptáků a současně se také jedná o významnou oblast rybolovu. Město Astrachaň, která vidíme při horním okraji snímku, bylo nejprve součástí tatarského chanátu a v roce 1556 bylo dobyto ruským carem Ivanem Hrozným. Později se stalo významným centrem ležícím na obchodních cestách spojujících Rusko s Persií. Dodnes je také hlavním centrem výroby pravého ruského kaviáru, který se vyrábí z jiker vyzy velké. V okolí města si pak můžeme všimnout dlouhých lineárních útvarů známých jako Baerovy mohyly pojmenované podle německého průzkumníka Karla Ernsta von Baera (1792 – 1876), který je jako první popsal. Tyto rovnoběžné hřebeny tvořené jílovitými písky mohou dosahovat výšky 5 – 20 metrů při délce až 10 kilometrů. Mezi nimi se pak nacházejí prohlubně (zvané ilmeny) naplněné vody.