Grónsko: východní fjordy

Grónsko: východní fjordy
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 73°02′ s.š., 28°20′ z.d.
  • stát: Grónsko (autonomní součást Dánska)
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 5.8. 2019

Grónsko (Grønland) se rozkládá na rozhraní Atlantského a Severního ledového oceánu severovýchodně od pobřeží Kanady. Ačkoliv geograficky patří k Severní Americe, historicky se jedná o území spojené spíše s Evropou. Podle legendy Grónsko objevil roku 982 Erik Rudý (950 – 1003), který byl ve své původní vlasti (na Islandu) odsouzen za dvojitou vraždu k vyhnanství. Vydal se proto směre na západ, kde objevil novou neznámou zemi, která svým charakterem připomínala severní Norsko. Po třech letech ve vyhnanství se Erik vrátil na Island, kde začal propagovat kolonizaci nově objeveného území. Aby nalákal nové osadníky, nazval jej Groenland („Zelená země“). V současnosti je Grónsko z hlediska politického statusu autonomní součástí Dánského království. Svou rozlohou kolem 2 200 000 km2 je Grónsko největším ostrovem světa, avšak pouze 15 % jeho území není trvale zaledněno. Zbytek ostrova pokrývá pevninský ledovec dosahující mocnosti až 3000 metrů, který je po Antarktickém ledovci druhým největším ledovcem na světě. Z tohoto ledového krunýře pak směrem k pobřeží stékají stovky větších či menších ledovcových splazů, které končí v chladných vodách Severního ledového oceánu. Jeden z takových splazů zachycuje i družicový snímek výše. Povšimnout si na něm můžeme především výrazného hnědého pruhu (respektive dvojice pruhů) táhnoucí se přímo středem ledovcového splazu. Ve skutečnosti se jedná o tzv. středovou morénu vnikající ze standartních bočních morén při sloučení („soutoku“) dvou různých ledovcových splazů.