delta Yukonu
  • kategorie: říční delta
  • poloha: 62°56′ s.š., 164°07′ z.d.
  • stát: Aljaška, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 7.7. 2019

Delta představuje jeden z možných typů ústí řeky do moře (či jezera), při které se hlavní koryto rozvětvuje do mnoha ramen. Celá oblast ústí tak často připomíná při pohledu shora řecké písmeno Δ („delta“). Na své cestě od pramene k ústí s sebou řeka nese nejrůznější materiál – hlínu, písek, jíl apod. Čím více se blíží k ústí do moře, protéká (zpravidla) rovinatou krajinou kde její tok ztrácí na rychlosti. Unášený materiál tak postupně klesá ke dnu, kde se usazuje. Tím se původní koryto začne zanášet, a řeka si tak hledá jiné „cestičky“ jak se dostat do moře. Právě tímto způsobem vzniká charakteristické větvení na jednotlivá ramena. Jedním z typických příkladů je delta řeky Yukon protékající severní Kanadou a Aljaškou, kde se vlévá do Beringova moře. V jejím povodí se na konci 19. století odehrála asi nejznámější „zlatá horečka“. Zlato zde bylo nalezeno v roce 1896. Když se zpráva o objevu „žlutého kovu“ dostala v roce 1897 do USA, začal do těchto míst proudit zástup chtivých zlatokopů. Dostat se sem ovšem nebylo vůbec snadné, neboť od pobřeží bylo nutné překonat poměrně strastiplnou cestu přes hory. Každý ze zlatokopů s sebou musel povinně nést zásoby, které dohromady vážily skoro tunu a přitom jedinou možností dopravy byly buď vlastní síly anebo přinejlepším tažná zvířata. Odhaduje se, že se v době zlaté horečky do těchto jinak opuštěných míst dostalo až 100 000 lidí – mezi nimi i známý spisovatel Jack London. Ačkoliv zlatá horečka trvala pouhé dva roky, místo kde se odehrávala – Klondike – se stalo celosvětovým symbolem.

Věděli jste že…

…po celé své délce 6430 km je řeka Yukon přemostěna jen čtyřmi mosty, které unesou vozidlo?