Valée de la Luna
  • kategorie: údolí, poušť
  • poloha: 22°55′ j.š., 68°17′ z.d.
  • stát: Chile
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 3.4. 2020

Údolí Valle de la Luna (Měsíční údolí) se nachází poblíž malého městečka San Pedro de Atacama, které bylo v minulosti jednou ze zastávek na bývalé dobytčí stezce, které sem přicházela z Argentiny. Osou celé této oblasti je pohoří Cordillera de la Sal, které, jak už název napovídá, dostalo svůj název od soli, jenž zde zůstala po odpaření prastarého slaného jezera.  Vrstvy halitu („soli“) jsou zde proloženy dalšími vrstvami pískovců a měkkých sopečných sedimentů. Tyto uložené vrstvy pak byly v minulosti rozlámány a vyzdviženy, čímž došlo ke vzniku celé soustavy náhorních plošin, které jsou doslova rozřezány hlubokými soutěskami. V nich pak lze najít zvláštní krasové útvary vzniklé rozpouštěním halitových vrstev vodou. Na druhou stranu se tu k nebi zdvíhají i ostré věže tvořené odolnějším sádrovcem. Svůj název pak toto místo získalo pro podobnost zdejší krajiny s povrchem Měsíce. Od roku 1982 je Měsíční údolí chráněno v rámci přírodní rezervace Los Flamencos.