Drygalski Ice Tongue
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 75°22′ j.š., 163°17′ v.d.
  • stát: Antarktida
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 31.1. 2021

Ve východní Antarktidě se nedaleko od známé britské polární základny McMurdo (situované na pobřeží Rossova ostrova) nachází jedna z nejtypičtějších ukázek tzv. „ledových jazyků“ (ice tongue). Ledové jazyky představují zvláštní útvary vznikající v situacích, kdy se původně údolní ledovce po dosažení pobřeží oceánu nezačnou lámat na jednotlivé ledové kry, ale jejich splaz pokračuje i nadále jako souvislé ledové těleso nadnášené vodní hladinou. Zajímavostí je, že se tímto jevem lze setkat pouze v Antarktidě (a nikoliv například v Grónsku). Ledový jazyk, který vidíme na dnešním snímku, byl objeven v roce 1902 britským polárníkem Robertem Falconem Scottem, který jej pojmenoval po německém geografovi a polárníkovi Erichu von Drygalskim. V letech 1908 – 1909 jej podrobněji prozkoumali členové britské polární expedice pod vedením Ernesta Shackletona, jejímž hlavním cílem bylo dosažení jižního pólu (což se nakonec nepodařilo). Drygalského ledový jazyk (Drygalski Ice Tongue) představuje vlastě pokračování ledovce David Glacier sestupujícího z vrcholů tzv. Transantarktického pohoří. Svou délkou, jenž v průměru činí kolem 90 km, je největším útvarem svého druhu. Celková délka ledového jazyka se však může v čase poměrně výrazně měnit. Za mimořádně příznivých okolností může narůst až na 140 km zatímco jindy se konec útvaru začne postupně rozpadat na jednotlivé kry, čímž se celková délka naopak zkrátí. K výrazným událostem tohoto druhu došlo například v letech 1956 – 1957, kdy se odlomil kus ledu o délce 40 km. K další podobné události pak došlo na přelomu března a dubna roku 2005, kdy do ledového jazyka narazila jiná plovoucí ledová kra. Celkově je však tento útvar pozoruhodně stabilní, neboť rozborem zdejšího ledu byla zjištěno, že jeho stáří se pohybuje okolo 4000 let. Přítomnost ledového jazyka, vybíhajícího daleko do vod okolního oceánu má významný vliv na proudění mořské vody a vzduchu (například dává vzniknout tzv. katabatickým větrům).