řeka Kongo
  • kategorie: řeka
  • poloha: 4°12′ j.š., 15°25′ v.d.
  • stát: Kongo, Demokratická republika Kongo
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 9.11. 2018

Řeka Kongo je po Nilu nejdelším africkým tokem (o délce 4667 km) a současně je také po Amazonce druhou nejvodnatější řekou světa. Na snímku si můžeme prohlédnout zajímavý a svým způsobem jedinečný útvar v minulosti pojmenovaný na počest britského cestovatele Henryho Mortona Stenleye jako „Stenley Pool“. Dnes je však znám pod domorodým názvem Malobo. Jedná se o jezeru podobné rozšíření toku řeky Kongo, jejíž koryto se zde náhle rozděluje do dvou samostatných ramen vytvářejících rozsáhlý říční ostrov M’Bamou. Celý útvar je pak ukončen kaskádou peřejí, na nichž se nachází i známé Livingstonovy vodopády. V roce 1960 vznikly na opačných březích řeky z bývalé francouzské a belgické kolonie dva samostatné státy nárokující si stejný název: Republika Kongo. Došlo tak k ve světě ojedinělé situaci, kdy dva různé státy nesly zcela shodný oficiální název. Zatímco někdejšímu Francouzskému Kongu jeho název zůstal, bývalé Belgické Kongo bylo v roce 1964 přejmenováno na Demokratickou Republiku Kongo. Ještě později, v roce 1971, byl název státu změněn na Zair. Po pádu režimu prezidenta-diktátora Mobutua se země vrátila k názvu Demokratické republika Kongo. Zmíněný říční ostrov M’Bamou pak představuje demilitarizovanou zónu oddělující oba státy. Aby toho nebylo málo, i hlavní města obou těchto zemí leží v těsném sousedství a ačkoliv každé leží na opačném břehu řeky, dohromady vytváří prakticky souvislé souměstí obepínající ze západu pánev Malobo. Metropole Konžské republiky – Brazzaville (pojmenovaná po svém zakladateli francouzko-italském cestovateli Pierru SAvorgnanovi de Brazza), ležící na pravém břehu řeky, je sice menší (v současnosti má přibližně 2.5 milionu obyvatel), avšak zato o něco starší, neboť byla založena v roce 1880. Ze statistického pohledu představuje toto město z celosvětového hlediska jedno z nejhorších míst k životu (předstihují jej i taková místa jako například irácký Bagdád). Problémem je zde zejména extrémní kriminalita prolínající se s neustálými střety různých ozbrojených skupin, prakticky zcela chybějící infrastruktura a skutečnost, že po dlouholetých bojích zbyly z velké části budov pouze ruiny. Hlavní město Demokratického Konga – Kinshasa je podstatně větší, neboť zde v roce 2021 žilo přibližně 15 milionů obyvatel. Díky tomu je po Káhiře a Lagosu třetím největším městem Afriky. Založena byla v roce 1898 pod jménem Leopoldville (na počest belgického krále Leopolda II.) jako důležitá obchodní stanice, jejíž význam spočíval především v zajištění spojení mezi pobřežím a vnitrozemím. Díky soustavě peřejí a již zmíněným vodopádům totiž nebylo možné využívat řeku Kongo k lodní dopravě od ústí dále do vnitrozemí. Zboží tedy muselo být na pobřeží naloženo na vlaky, odtud dopraveno za nesplavný úsek řeky a teprve pak mohlo pokračovat dál do vnitrozemí po vodě. Obdobně tomu bylo i v případě dopravy v opačném směru. Za belgické správy byl pobyt ve městě zapovězen domorodým obyvatelů země a i jinak tu platila (mírně řečeno) zvláštní pravidla, díky nimž byl například ještě ve 30. letech 20. století poměr mužů a žen ve městě 2 : 1. Pro zajímavost ještě uveďme, že v roce 1940 zde žilo pouhých 50 000 obyvatel, a město se tak do své současné podoby rozrostlo během velmi krátké doby. Tento růst však probíhal naprosto živelně bez jakéhokoliv plánování, což dodnes působí celou řadu problémů.