Ellesmerův ostrov
  • kategorie: ostrov
  • poloha: 79°28′ s.š., 77°18′ z.d.
  • stát: Kanada
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 5.8. 2021

Ellesmerův ostrov (Ellesmere Island) se rozkládá v nejsevernější části kanadské Arktidy. Ačkoliv je svou rozlohou přibližně 196 000 km2 desátým největším ostrovem světa (je například jen o málo menší než Velká Británie), trvale zde žije pouhých 191 obyvatel (2019). Zdejší osada Alert, nacházející se na severním pobřeží ostrova (přibližně na 82°30‘ s.š.), pak drží titul nejseverněji situovaného trvale osídleného místa na Zemi. Ostrov byl poprvé zaznamenán v roce 1616 během výpravy britského polárníka Williama Baffina. Svým současným jménem pak byl pojmenován v roce 1852 během výpravy Edwarda Inglefielda na počest tehdejšího prezidenta Královské geografické společnosti Francise Egertona, 1. lorda z Ellesmere. V jazyce původních obyvatel tohoto kraje Inuitů je ostrov označován jako Umingmak Nuna – tedy jako „Země pižmoňů“. Většina území ostrova je pokryta ledovcovými poli, z nichž směrem k pobřežním fjordům stéká celá řada větších či menších ledovcových splazů. Zbytek povrchu ostrova pak tvoří buď holé skály, nebo severská tundra. Tak tomu ovšem nebylo vždy, neboť v rámci paleontologického průzkumu ostrova byly objeveny zkamenělé pozůstatky pravěkých lužních lesů z období starších třetihor (eocénu) o stáří přibližně 55 milionů let. Podobně pak byly odkryty o fosilní zbytky rašelinišť z období pliocénu.

Věděli jste že…?

…se v blízkosti Ellesmerova ostrova v minulosti nacházel severní magnetický pól? Magnetický severní pól svou polohou neodpovídá severnímu zeměpisnému pólu. Na rozdíl od zeměpisných pólů není poloha pólů magnetických v čase stálá, a v čase se mění. Již méně známou skutečností pak je, že i rychlost pohybu magnetických pólů se v čase mění. Poloha severního magnetického pólu byla poprvé určena v roce 1831 britským polárníkem Jamesem Clarkem Rossem. Podruhé se tak stalo v roce 1904 v průběhu výpravy Roalda Amundsena tzv. Severozápadním průjezdem v roce 1904. Zatímco mezi roky 1831 a 1904 se poloha pólu téměř nezměnila, později se jeho pohyb začal postupně zrychlovat. A tak zatímco v 90. letech 20. století se pól pohyboval rychlostí přibližně 15 km/rok, v roce 2009 to bylo již 64 km/rok. V roce 2017 dosáhl nejmenší vzdálenosti od severního geografického pólu a současně se přesunul ze západní polokoule na polokouli východní, a z oblasti kanadské Arktidy tak postupně míří směrem k pobřeží Sibiře.