kráter Gweni-Fada
  • kategorie: impaktní kráter
  • poloha: 17°25′ s.š., 21°45′ v.d.
  • stát: Čad
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 22.5. 2021

Impaktní kráter Gwendi-Fada se nachází v severní části Čadu. Má charakter kruhovité prohlubně o průměru přibližně 13 kilometrů a jeho původ souvisí s dopadem asteroidu v době před přibližně 345 miliony let (tedy v období karbonu), a je tedy o něco starší než nedaleký kráter Aorounga. Z hlediska velikosti se jedná o 4. největší impaktní kráter v Africe. Zajímavostí je, že stejně jako jiné podobné struktury byl i tento kráter objeven relativně nedávno a to pomocí leteckých snímků, které byly nad touto částí Čadu pořízeny v průběhu 50. let 20. století. Teprve v roce 1995 sem zavítala vůbec první expedice geologů, která prokázala impaktní původ celé struktury. Důvodem této skutečnosti byla především extrémní vzdálenost (a tím i velmi špatná dostupnost) tohoto místa v kombinaci s tím, že zde prakticky po celou dobu probíhaly boje čadské občanské války.