Etna
  • kategorie: sopka, hora
  • poloha: 37°45′ s.š., 14°59′ v.d.
  • stát: Itálie
  • družice: Sentinel-2A [1], Aqua – MODIS [2]
  • datum pořízení snímku: 19.3. 2017 [1], 30.10. 2002 [2]

Činných sopek je v Evropě (s výjimkou Islandu) jako šafránu, avšak ty které zde jsou, patří paradoxně k jedněm z nejznámějších a současně také turisticky nejnavštěvovanějších vulkánů na světě. Primát mezi nimi drží Etna, která se může pyšnit titulem největší a současně i nejvyšší evropské sopky. Vulkanický kužel Etny dosahuje rozměrů 38 x 47 km a její vrchol v současné době sahá do výšky 3329 m n. m. Díky tomu, například přibližně 2.5 x větší než jiná známá italské sopka – Vesuv. Etna se nachází ve východní části největšího ostrova Středozemního moře – Sicílie, nedaleko měst Catania a Messina.  Podobně jako v případě dalších byť podstatně menších sopek v této oblasti (Vulcano, Stromboli, Vesuv) její vznik souvisí s kolizí Africké a Euroasijské litosférické desky. K prvním projevům sopečné aktivity zde začalo docházet před přibližně 500 000 lety, avšak od té doby se pozice hlavního vulkanického centra ještě několikrát změnila. Záznamy o aktivitě Etny sahají až do starověku a to konkrétně do 1. století př.n.l., kdy ji ve svém díle popsal řecký historik Diodóros Sicilský. Staří Řekové tuto sopku znali pod názvem ohnivá hora a vázali k ní hned několik mýtů a legend, podle nichž se zde měla nacházet brána do podsvětí či podzemní dílna boha ohně Héfaista. Podle jiné legendy hora vznikla v důsledku souboje Dia s obludou Týfonem. Zeus nakonec obludu zasypal horou, a navěky ji tak uvěznil v podzemí. Činnost sopky pak podle pověsti představuje okamžiky, kdy se obluda snaží pod tíhou hory uniknout z podzemí zpět na povrch. Etna se projevuje celou škálou erupcí zahrnující jak v podstatě neškodné erupce strombolského typu až po mnohem nebezpečnější pliniovské erupce. Od dob starověku bylo do současnosti písemně zaznamenáno na 140 erupcí této sopky, z nichž patrně největší nastala v roce 1669, kdy bylo poničeno nedaleké město Catania. V průběhu 20. století pak k větším erupcím došlo v letech 1910, 1917, 1923 a nejnověji pak v roce 2002. Od té doby je Etna aktivní prakticky neustále, a patří proto k jedněm z nejaktivnějších vulkánů na Zemi. Díky tomu je také zařazena na seznam 16 nejnebezpečnějších vulkánů světa (tzv. Decade Volcanoes). Sopka svou přítomností zcela zásadně ovlivňuje život lidí ve svém okolí, avšak nikoliv pouze v negativním smyslu, neboť kromě rizika erupcí její popel současně zúrodňuje zdejší půdu, na které se pak pěstuje kvalitní vinná réva.