kráter Gosse Bluff
  • kategorie: impaktní kráter
  • poloha: 23°49′ j.š., 132°18′ v.d.
  • stát: Austrálie
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 17.3. 2020

Impaktní kráter Gosse Bluff bychom našli téměř uprostřed australského kontinentu v jižní části Severního teritoria. Jeho vznik je datován do období druhohor na přelom jury a křídy (před přibližně 140 miliony let), kdy jej způsobil dopad asteroidu, jehož velikost je dnes odhadována asi na 1 km. Impaktní původ útvaru byl ovšem s definitivní platností potvrzen teprve v roce 1960. To, co dnes vidíme, je ve skutečnosti pouze nepatrnou troskou původního kráteru, jehož průměr dosahoval 22 kilometrů. Vlivem působení eroze byl ovšem z povrchu téměř vymazán, takže do dnešních dní zde zůstala jen kruhovitá struktura o průměru 3 km a výšce 150 m odpovídající pozůstatkům tzv. středového vrcholku (které můžeme často vidět například u kráterů na povrchu Měsíce).