Gran Chaco
  • kategorie: tropické lesy, pampa
  • poloha: 20°06′ j.š., 59°08′ z.d.
  • stát: Paraguay, Brazílie, Bolívie, Argentina
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 25.3. 2020

Gran Chaco představuje jeden z nejvýznamnějších regionů Jižní Ameriky. Jedná se o obrovskou aluviální pánev vytvořenou sedimentací materiálu přineseného andskými řekami. Tato pánev se rozkládá se na ploše kolem 700 000 km2 táhnoucí se z Bolívie a Paraguaye směrem k jihu do Argentiny. Zdejší krajina je pokrytá savanou („pampou“) a suchými tropickými lesy. Místní této oblasti říkají „zelené peklo“ a v minulosti se jí většina lidí vyhýbala. To ovšem nebránilo tomu, aby se o toto nehostinné a pusté území strhly mezi jihoamerickými státy hned dvě války – poprvé polovině 19. století mezi Brazílií a Paraguayí a podruhé mezi Bolívií a Paraguayí v letech 1932 – 1935. Postupem času byla stále větší a větší část území odlesňována a přeměňována v zemědělské plochy, na kterých se pěstuje především kukuřic a maniok. Jedna z takových míst pak vidíme i na tomto snímku, který zachycuje paraguayskou částí Gran Chaca.

Věděli jste že…?

…oblast Gran Chaco je spojená s osobností českého cestovatele, etnografa a botanika Alberta Vojtěcha Friče (1882 – 1944), který v letech 1901 – 1929 vykonal celkem 7 cest do Jižní Ameriky, kde studoval život místních indiánů, faunu a flóru, z nichž nejvíce se zajímal o zdejší kaktusy?  Právě díky nim byl Frič v Evropě znám, pod přezdívkou „lovec kaktusů“.