záplavy na Obu
  • charakter: řeka
  • poloha: 63°55′ s.š., 65°34′ v.d.
  • stát: Rusko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímků:

Řeka Ob protékající z jihu na sever skrze Západosibiřskou nížinu je jednou z největších řek jak v Rusku, tak i na celém světě. Ačkoliv nám jméno této řeky může znít dosti podivně, ve skutečnosti má čistě slovanský původ odkazující na skutečnost, že vzniká soutokem dvou velkých řek, která dál tečou obě (Обь). Touto druhou řekou je pak Irtyš spolu s nímž dosahuje Ob celkové délky 5410 km a její průtok při ústí do Karského moře činí kolem 50 000 m3/s. Po Jeniseji a Leně se tak jedná o třetí nejvodnatější řeku Ruska). Čistě pro srovnání uveďme, že například Vltava v Praze má průměrný průtok 150 m3/s, který při mohutných povodních v roce 2002 vystoupal až na 5000 m3/s. Díky tomu, že Ob teče z jihu na sever, zde každoročně dochází k zajímavému jevu, který si můžeme prohlédnout pomocí družicových snímků. Zatímco v oblasti pramene řeky již začíná jarní tání sněhu, severněji po proudu je řeka stále ještě zamrzlá. Koryto je proto až do začátku léta zablokované ledovými krami, a voda tak nemá kam odtékat. Řeka se proto rozlije, zaplaví široké okolí a teprve později, když ledy roztají i na dolním toku, se zase vrátí do svého stálého koryta.