poušť Namib: Sossuvlei
  • kategorie: poušť
  • poloha: 24°44′ j.š., 15°22′ v.d.
  • stát: Namibie
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 10.3. 2020

Poušť Namib se rozkládá na ploše přibližně 50 000 km2 v jihozápadním cípu Afriky. Táhne se v délce 1680 km podél pobřeží Namibie, která své jméno dostala právě podle této pouště a tento název by se pak dal z jazyka místních domorodců přeložit jako „velká prázdnota“. Poušť Namib je považována za nejstarší poušť na světě, neboť současné suchá podmínky zde panují již nejméně 80 milionů let.  Ve srovnání s tím vznikla například Sahara relativně nedávno (před 5000 – 7000 lety). Extrémní suchost tohoto území vyplývá z přítomnosti trvalé tlakové výše, která v kombinaci se studeným Benguelským mořským proudem brání v přílivu vlhkého oceánského vzduchu. Prakticky jediným zdrojem vody tu proto jsou mlhy vznikající nad mořským pobřežím. Průměrné roční srážkové úhrny se tu proto pohybuje jen kolem 10 mm. I přesto poušť není ani zdaleka mrtvá, avšak život se tu před spalujícími slunečními paprsky poměrně důsledně ukrývá. Příkladem zdejších neobvyklých rostlin a živočichů mohou být smrtníci – brouci podobní našim potemníkům, jejichž rýhované krovky slouží k zachytávání vody z mlhy. Jiným příkladem přizpůsobení se extrémním pouštním podmínkám je endemická sukulentní rostlina welwitchie podivná (Welwitschia mirabilis), z jejíhož krátkého kmene vyrůstají vždy dva silné listy, které se posléze třepí a navzájem proplétají, až vytvoří změť o velikosti několika metrů. Tyto rostliny se pak dožívají neobyčejně vysokého věku (kolem 500 let), avšak vůbec nejstarší exemplář je prý dosahuje stáří kolem 1500 let. Snímek, který zde vidíme, zachycuje oblast známou jako Sossusvlei (jejíž název by se dal přeložit jako „Údolí, odkud již není návratu“). Tato zajímavá struktura byla překvapivě vytvořena činností vody, která se sem nahrne po přívalových srážkách, jenž se zde vyskytnou v průměru jednou za 5 – 10 let. Celá oblast je pak obklopena písečnými dunami, z nichž některé (jako například „Big Daddy“) dosahují výšky kolem 350 metrů, a jsou proto považovány za jedny z nejvyšších dun na světě.