Jan Mayen
  • kategorie: ostrov
  • poloha: 71°05′ s.š., 8°09′ z.d.
  • stát: Norsko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 29.7. 2021

Vulkanický ostrov Jan Mayen se nachází na rozhraní Norského a Grónského moře, přibližně 600 km severně od Islandu, 500 km východně od Grónska a 1000 km na západ od pobřeží Norska. Skládá ze dvou částí. Větší severní část je vyplněna masivem sopky Beerenberg (2277 m n. m.), která je považována za nejseverněji situovanou činnou sopku na světě. K erupcím zde došlo v letech 1818, 1853, 1970, 1973 a naposledy pak v roce 1985. Tato část ostrova je pak spojena 2.5 km úzkou šíjí s menší jižní částí, jejíž reliéf je podstatně nižší a plošší. Ostrov není v současnosti trvale obydlen – je zde pouze meteorologická a rádiová stanice provozovaná norskou armádou. Přes svoji značnou odlehlost byl ostrov v Evropě pravděpodobně znám již v 6. století našeho letopočtu, kdy jej během svých plaveb Atlantikem mohl objevit irský mnich Brandan, který hledal „zemi zaslíbenou svatým“. Ve zprávách ze svých cest popisuje Brandan „černý ostrov, který byl v plamenech a šířil se kolem něj ohlušující hluk“, který považoval za bránu do pekla. V dalších staletích byl ostrov velmi pravděpodobně znám i Vikingům. V roce 1607 jej pravděpodobně objevil mořeplavec Henry Hudson, avšak ani to není zcela spolehlivě doloženo. V následujících letech byl spatřen ještě několikrát, avšak za oficiální datum objevu je považován teprve rok 1614, kdy sem zavítal nejprve anglický kapitán John Clarke a krátce po něm i holandská výprava, po jejímž kapitánovi byl ostrov nakonec definitivně pojmenován. V letech 1882 – 1883 zde pobývala expedice Rakousko-Uherska, která se zabývala především podrobným mapováním ostrova. Tyto mapy pak byly používány až do 50. let 20. století. V roce 1921 zde byla založena již zmíněná meteorologická stanice a o rok později (1922) byl ostrov anektován Norskem. Za druhé světové války ostrov nepadl do rukou Němců (jako zbytek Norska), ale Norové zdejší základnu stejně raději zničili, aby nepadla do rukou nepříteli. V roce 1941 byla stanice opět obnovena a o dva roky později (1943) zde přibyla i americká rádiová stanice.