jezero Lobnor
  • kategorie: jezero (vyschlé)
  • poloha: 40°07′ s.š., 90°32′ v.d.
  • stát: Čína
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 9.7. 2020

Bezodtoké jezero Lobnor se nachází ve východní části Tarimské pánve na západě Číny. Označení jezero je však v současné době již poněkud zavádějící, neboť to je dnes již prakticky zcela vyschlé a namísto souvislé vodní plochy bychom zde našli nanejvýš močály pokryté silnou vrstvou soli. V minulosti se zde však velké jezero skutečně nacházelo. První zprávy o něm pocházejí z díla čínského budhistického mnicha Faxiana, který tudy na přelomu 4. a 5. století našeho letopočtu putoval směrem do Indie. Odhaduje se, že ještě v průběhu 9. a 10. století mělo toto jezero rozlohu kolem 14 000 km2, avšak následně začalo postupně vysychat v důsledky stále většího využití vody z řeky Tarim (která jezero napájela) k zavlažování zemědělsky obhospodařované půdy. Definitivní zlom pak nastal v roce 1964, kdy v důsledku stavby přehrady klesl přítok vody do jezera prakticky na nulu. Zmínky o jezeře Lobnor je možné najít také v cestopise známého benátského kupce a cestovatele Marca Pola, který tudy v 70. letech 13. století procházel během své cesty na dvůr mongolského chána Kublaje. V letech 1876 – 1877 sem zavítal ruský geograf a cestovatel Nikolaj Prževalskij, který je ponejvíce znám jako objevitel druhu divokého koně žijícího v mongolských stepích. Prževalskij pak byl údajně prvním Evropanem od dob Marca Pola, který se do této oblasti dostal. Velkou záhadou byla skutečnost, že cestovatelé, kteří tuto oblast po staletí navštěvovali, udávali různou polohu jezera, které jako by se stěhovalo z místa na místo. Dlouhou dobu se ovšem předpokládalo, že jde jednoduše o omyly při určování polohy. Že se o omyl nejedná dokázal až švédský geograf Sven Hedin, který tuto oblast zkoumal na přelomu 19. a 20. století a který dokázal, že ke změnám polohy jezera v minulosti skutečně došlo v souvislosti se změnami průběhu toku již zmíněné řeky Tarim (s tím, jak se měnil průběh toku této řeky se postupně měnila i poloha jezera). Od 60. let 20. století bylo okolí jezera Lobnor využíváno jako zkušební jaderná střelnice. V roce 1964 zde bylo provedeno odpálení první čínské atomové bomby a o pouhé 3 roky později (v roce 1967) zde byla odpálena i první čínská vodíková bomba. Od té doby zde do roku 1996 (kdy byl proveden zatím poslední test) bylo provedeno celkem 45 pokusných jaderných výbuchů. Od 90. let tu probíhá těžba chloridu draselného (tzv. potaše), který je využíván například při výrobě skla, v textilním průmyslu či jako součást mýdel a pracích prášků. Oblast těžby je pak na snímku dobře patrná.