telení antarktických ledovců

telení antarktických ledovců
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 75°22′ j.š., 141°44′ z.d.
  • stát: Antarktida
  • družice:13.3. 2019
  • datum pořízení snímku: Sentinel-2B

Pobřeží Antarktidy je jedním z nejideálnějších míst ke sledování procesu, který je znám jako telení ledovců. Při něm dochází k postupné deformaci vrstvy ledovcových splazů a následně k odlamování jednotlivých ker. Ledovcový splaz se v důsledku působení gravitace pohybuje z vnitrozemí směrem k moři. Z počátku brázdí mořské dno, avšak díky tomu, že hustota ledu je ve srovnání s hustotou mořské vody nižší, dochází záhy k tomu, že se vlivem nadnášení čelo ledovce začne prohýbat a vytvářet jakýsi plovoucí ledový „jazyk“. Díky ohřívání povrchu ledovce v letních měsících v kombinaci s pohyby mořské vody dochází na konci takového ledovce ke vzniku trhlin a následně k odlamování jednotlivých ledových ker, které jsou pak unášeny mořskými proudy na širé moře. Na snímku si pak můžeme všimnout zajímavé situace, při níž byly jednotlivé ledové bloky odlomené od mateřského ledovce opět spojeny po zamrznutí okolního moře.