Jižní Georgie
  • kategorie: ostrov
  • poloha: 54°24′ j.š., 36°42′ z.d.
  • stát: Jižní Georgie (zámořské území Velké Británie)
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímků: 22.2. 2018

Jižní Georgie (South Georgia) představuje rozlohou největší část antarktických držav Velké Británie. Tento ostrov byl náhodou objeven v roce 1675 obchodníkem Anthonym de la Roche, a proto byl původně pojmenován jako „Rochův ostrov“. V roce 1775 se zde vylodil kapitán James Cook při své druhé plavbě, jejímž cílem bylo nalézt bájnou „Jižní zemi“ (Terra Australis). Cook ostrov zmapoval, na počest krále Jiřího III. jej pojmenoval „Georgie“ a prohlásil jej britským územím. V 19. a na počátku 20. století ostrov sloužil jako základna lovců velryb a tuleňů (první velrybářská stanice představující první stálé osídlení ostrova byla založena v roce 1904). V roce 1982 se Jižní Georgie stala jedním z předmětů sporů mezi Argentinou a Velkou Británií, které následně vyvrcholily válkou o Falklandy. Jižní Georgie se rovněž stala finálním dějištěm jednoho z nejdramatičtějších „příběhů o přežití“. V roce 1914 se vydala na cestu expedice pod vedením britského polárního badatele Ernesta Shackletona, jejímž cílem bylo překonat napříč celou Antarktidu od Weddelova moře přes jižní pól až k Rossovu moři. Loď této expedice Endurance však byla nedlouho po vyplutí uvězněna mezi obrovskými kusy ledu, které nakonec její trup v říjnu téhož roku rozdrtily. Z výzkumné expedice se rázem stal doslova boj o holý život. Na ledovém příkrovu zůstalo 29 námořníků, kteří se nyní nacházeli 1900 km od nejbližšího osídleného místa. S naprostým minimem vybavení (vč. zásob potravin) se nakonec výpravě podařilo dosáhnout záchrany po 10 měsících strádání v polární pustině právě zde na Jižní Georgii.