Mont Saint-Michel
  • kategorie: opatství, klášter
  • poloha: 48°38′ s.š., 1°30′ z.d.
  • stát: Francie
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímků: 12.4. 2018 [1], 9.10. 2018 [2]

Opatství Mont Saint-Michel je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších památek Francie nacházející se na pobřeží Normandie při ústí řeky Sélune do kanálu La Manche. Díky tvaru mořského dna zde činí rozdíl úrovně mořské hladiny mezi přílivem a odlivem kolem 15 metrů, což je vůbec nejvíce v Evropě. Velký rozdíl mezi úrovní přílivu a odlivu způsobuje, že zatímco při přílivu je klášter na ostrově, při odlivu je obklopen tzv. tekoucími písky, neboť voda v tuto dobu ustupuje 10 – 15 km od pobřeží. Tuto situaci názorně zachycuje tato dvojice družicových snímků. Historie kláštera Mont Saint-Michel začíná v roce 708, kdy se podle legendy biskupovi v nedalekém Avranches zjevil jeden z nebeských archandělů a přikázal mu zde postavit kapli. Tak se také stalo. V průběhu 10. století byla kaple přebudována na klášter a od 11. století zde byla vybudována i vojenská pevnost, jenž hrála významnou úlohu zejména v dobách tzv. stoleté války (mezi Anglií a Francií). Třikrát se Angličané pokoušeli pevnost dobýt, ale nikdy se jim to nepovedlo. Později, v období reformace, začal význam zdejšího opatství upadat. Pevnost pak byla využívána jako vězení a roku 1874 byla i s klášterem prohlášena za národní kulturní památku.