Lambertův ledovec
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 71°00′ j.š., 70°00′ v.d.
  • stát: Antarktida
  • družice: Landsat-8
  • datum pořízení snímků: 24.11. 2019

Lambertův ledovec vzniká na úbočí hory prince Charlese ve východní Antarktidě. Jeho mohutný ledovcový splaz má délku přes 400 kilometrů, a je tak považován za vůbec nejdelší ledovec na světě. Ve svém závěru se ledovec napojuje na Armeryho šelfový ledovec, jenž se nachází na pobřeží Prydzova zálivu. Ačkoliv se to na první pohled možná nezdá, nejsou ledovcové splazy pevným útvarem, ale naopak se chovají trochu jako řeky, jimiž led postupně „stéká“ z vnitrozemí směrem k oceánu, kde se ledovec nakonec postupně rozláme a rozplyne. Pokud bychom pak přijali tuto analogii řeky, zjistili bychom, že ledovec na snímku odvodňuje (či spíše „odledňuje“) 8 – 12 % veškerého antarktického ledového příkrovu. Rychlost proudění ledu je zde skutečně poměrně vysoká a dosahuje hodnot 400 – 800 metrů za rok. Lambertův ledovec byl objeven v roce 1952 Johnem H. Roscoem, který studoval letecké snímky pořízené v letech 1946 – 1947 při antarktickém výzkumu amerického námořnictva v rámci „operace Highjump“. Ledovec byl nejprve pracovně pojmenován „Baker Three“ (podle označení letadla, které snímky pořídilo). Později (v roce 1957) byl definitivně pojmenován po řediteli odboru mapování australského úřadu Department of National Development.

Věděli jste že…?

Lambertův ledovec se nachází ve velmi obtížně přístupné části Antarktidy, a tak naprostá většina informací, které o něm v současnosti máme, pochází z dálkového průzkumu Země?