úplné zatmění Slunce (14.12. 2020)

úplné zatmění Slunce 14.12. 2020
  • kategorie: kosmické jevy
  • poloha: -40°25′ j.š., 68°03′ z.d.
  • stát/oblast: Jižní Amerika – Patagonie
  • družice: GOES-16
  • datum pořízení snímků: 14.12. 2020

Úplné zatmění Slunce je poměrně vzácný astronomický úkaz vznikající ve chvíli, kdy se Slunce, Měsíc a Země dostanou v prostoru do jedné přímky. Díky tomu, že je dráha Měsíce skloněná vůči rovině oběhu Země kolem Slunce přibližně o 5° nedochází k zatmění při každém novu (jak by se mohlo na první pohled zdát), ale pouze tehdy, nachází-li se Měsíc současně v průsečíku své oběžné dráhy kolem Země s rovinou oběhu Země kolem Slunce (tj. v tzv. uzlu). Díky tomu nastávají na Zemi každoročně jen dvě až pět slunečních zatmění. Zvláštní shodou okolností je Měsíc přibližně 400x měnší než Slunce, avšak současně je k Zemi právě 400x blíž. V důsledku toho pak má měsíční i sluneční kotouč na pozemské obloze prakticky stejnou velkost, a Měsíc tak může Slunce zcela zakrýt. V takovém případě za sebe Měsíc hází kuželovitý stín, který dopadá na zemský povrch, kde vytváří tzv. pás totality – tedy přibližně 200 kilometrů široký pruh území, odkud je možné zatmění pozorovat jako úplné. Pro pozorovatele na Zemi se pak kolem ztemnělého měsíčního kotouče na pár minut rozzáří stříbřitá sluneční koróna. Přechod tmavého stínu vrhaného Měsícem v průběhu slunečního zatmění však můžeme pozorovat i z opačné perspektivy – tedy z oběžné dráhy, podobně. V tomto případě se jedná o úplné zatmění Slunce, ke kterému došlo 14. prosince 2020, kdy se pás totality táhl napříč jihoamerickou Patagonií. Tento netradiční pohled na sluneční zatmění nám zprostředkovala meteorologická družice GOES-16 „zavěšená“ na geostacionární dráze nad 75° z.d., odkud může zachytit celou Jižní a většinu Severní Ameriky.