Grónsko: ledovec Mitgard
  • kategorie: ledovec
  • poloha: 66°38′ s.š., 36°39′ z.d.
  • stát: Grónsko (autonomní součást Dánska
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 17.9. 2020

Snímek, který máme před sebou, by se dal s trochou nadsázky nazvat jako „ledovcová přetlačovaná“. Spatřit na něm totiž můžeme zajímavou situaci, kdy ledovcové splazy, pohybující se určitým směrem, narazí na nějaký jiný a mocnější splaz, který pak dokáže původní směr pohybu ledovce zcela změnit. Názorně tak vidíme, že ledovce se v tomto případě chovají spíše jako jakási pozvolně tekoucí řeka, než jako pevná hmota. Zcela vlevo vidíme hlavní splaz ledovce Mitgard (modře) pohybující se směrem k jihu. Z něj se v levém horním roku snímku odděluje pobočný splaz mířící směrem k jihovýchodu (tedy uhlopříčně). Tímto směrem by se ledovec pohyboval i nadále nebýt ovšem toho, že záhy narazí na „tok“ červeně označeného ledovce (jehož jméno se mi bohužel najít nepodařilo), který jej doslova strhne a oba se pak spojeny do jednoho proudu pohybují směrem k jihozápadu a do moře ústí jen nedaleko od čela hlavního splazu ledovce Mitgard. Aby to bylo ještě zajímavější, sám červený ledovec se rozděluje na dvě větve, z nichž ta druhá se ostře stáčí směrem k jihovýchodu, kde posléze opět strhává několik dalších menších splazů („zelený“, „žlutý“, „azurový“ a „purpurový“).