Macao
  • kategorie: město
  • poloha: 22°12′ s.š., 113°33′ v.d.
  • stát: Macao, Čína
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 30.11. 2021

Poloostrov Macao při ústí řeky Si-ťiang (Perlové řeky) do Jihočínského moře, který vidíme na dnešním snímku, sice v současnosti spadá pod svrchovanost Čínské lidové republiky, avšak jeho minulost psali po několik století především evropští obchodníci. V roce 1553 se připluli Portugalci, kteří díky úplatkům místním úředníkům získali povolení k tomu, aby zde jejich obchodníci mohli kotvit a obchodovat. V průběhu 19. století začala moc Portugalců v této oblasti dále sílit, neboť ti využili slabosti tehdejší vládnoucí čínské dynastie Čching. Výsledkem byla smlouva podepsaná v roce 1887, podle níž mělo Portugalsko spravovat toto území „na věky věků“. Také proto je zde portugalština (kromě čínštiny) dodnes úředním jazykem. Od poloviny 20. století začala Čína vyvíjet stále silnější snahu o to tento stav změnit. Toho bylo dosaženo u příležitosti 100. výročí ovládnutí tohoto území Portugalci, kdy byla v roce 1987 podepsána smlouva, podle níž Čína 20.12. 1999 obnoví svou suverenitu nad tímto územím. A tak se také stalo. Podobně jako v nedalekém Hongkongu se zde uplatňuje princip známý jako „jedna země, dva systémy“, která fakticky znamená, že zatímco kontinentální část Číny bude spravována komunistickým režimem, zde bude zachován režim kapitalistický. Tato strategie by pak měla být dodržována minimálně po dobu 50 let od svého zavedení. Na začátku 20. století mělo toto území, tvořené již zmíněným poloostrovem a dvěma přilehlými ostrovy, rozlohu pouhých 10 km2. Jednotlivé části byly navzájem propojeny a následně uměle rozšiřovány, takže dnes pokrývá plochu 33 km2. Na této ploše ovšem žije přibližně 680 000 obyvatel, díky čemuž se jedná o statisticky nejhustěji osídlené území na světě (s průměrnou hustotou zalidnění 19 000 obyvatel/km2). Zdejší obyvatelé pak na jednu stranu vynikají pozoruhodnou dlouhověkostí (je zde nejvyšší střední délka života na světě 84 let), avšak současně i vůbec nejnižší porosností (0.91 dítěte na ženu). Z ekonomického hlediska se pak jedná o území s jedním z vůbec nejvyšších HDP (v přepočtu na počet obyvatel) na světě. Zajímavostí pak je, že dobrých 80 % zdejších příjmů pochází z provozování kasin (a obecně hazardních her), díky čemuž je toto místo známé jako „Las Vegas Asie“.