Mount Taranaki
  • kategorie: ostrov
  • poloha: 9°58′ j.š., 150°12′ z.d.
  • stát: Kiribati
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 10.2. 2020

Datová hranice je bezesporu jedním z nejpozoruhodnějších fenoménů, se kterým se při cestování po světě můžeme setkat. Pokud by neexistovala, pak by cestovatelům, kteří objedou/obletí/obeplují celou Zemi západním směrem, při návratu do výchozího místa „chyběl“ jeden den (tak jak se to poprvé stalo posádce Fernão de Magalhãese při první cestě kolem světa). Naopak těm, kteří by Zemi objeli východním směrem, by jeden den přebýval (jako se to stalo Phileasu Foggovi v románu Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní). Přitom se rozhodně nejedná o nějaký výmysl moderní doby, neboť její existence byla známa již ve starověku (poprvé ji popsal starověký učenec Hérakleitos z Efesu). Jak všichni víme, náš čas vychází z rotace Země kolem své osy. Země se otočí kolem dokola (vůči slunci) jednou za 24 hodin – tedy rychlostí 15° za hodinu. Pro objasnění datové hranice si nyní představme, že stojíme na nultém poledníku v Londýně a je právě poledne (12:00) 1.1. 2020. Díky směru otáčení Země (ze západu na východ) je v tutéž dobu 15° na východ od nás (tj. někde kousek za Prahou) 13:00 – a poledne tu tedy „už bylo“. Tak se můžeme postupně dostat až ke 180° poledníku, kde bude právě o 12 hodin více než u nás v Londýně – a tedy půlnoc z 1.1. na 2.1. Nyní si ale pro změnu představme, že budeme z Londýna cestovat na západ. Na 15° z.d. bude v okamžiku našeho poledne teprve 11:00 – poledne tu tedy ještě nebylo. Dostaneme-li se takto opět až na 180°, zjistíme, že je tu o 12 hodin méně než v Londýně. Je zde také půlnoc, ale teprve z 31.12. 2019 na 1.1. 2020. Z praktických důvodů datová hranice nevede přesně podél 180° poledníku. I když tento poledník vede většinou neosídlenými vodami Tichého oceánu, protíná hned několik skupin ostrovů a bylo by mírně řečeno nepraktické, kdyby jedna část státu používala jiné datum než druhá část (představte si, kdyby například v Čechách bylo jiné datum než na Moravě…). Problémem bylo zejména velmi rozsáhlé teritorium státu Kiribati. Díky němu (ale nejedná se o jediný případ!) byl průběh datové hranice vysunut až daleko směrem na východ, takže reálně probíhá až/již kolem 160° z.d.! Proto byla také definována dvě naprosto „umělá“ časová pásma UTC +13h a UTC +14h (Kiribati tedy používá stejné datum jako například Austrálie, i když leží na západní polokouli). Jiným případem je souostroví Samoa, která sice leží ne východní polokouli, ale protože byla v minulosti více vázána na USA, používala „americké“ (tedy „západní“) datum. To se však změnilo v roce 2011, neboť Samoa se přeorientovala více na Austrálii a Nový Zéland, a tak „přestoupila“ na druhou stranu datové hranice (ačkoliv ostrovy samy zůstaly pochopitelně pořád na stejném místě). Proč o tom všem vlastně mluvíme a jakou to má vůbec souvislost s maličkým ostrůvkem zachyceným na tomto družicovém snímku? Překvapivě velký! Tento ostrůvek je totiž kouskem pevniny nacházejícím se vůbec neblíže průběhu datové hranice. Protože leží na západ od ní, jedná se o místo, kde jde nejdříve ze všech míst na světě pozorovat zrození nového dne! Tak se sem například na přelomu let 1999/2000 sjely doslova davy lidí, aby odtud mohly pozorovat „první východ slunce nového milénia“ (která sice ve skutečnosti začalo až o rok později…ale kdo by to řešil…). U této příležitosti byl pak tento ostrůvek přejmenován ze svého původního názvu Caroline Island na Millenium Island.

Věděli jste že…?…21. století a 3. tisíciletí našeho letopočtu (pro mnoho lidí překvapivě) nezačalo 1.1. 2000, ale až 1.1. 2001? Důvodem je v tomto případě skutečnost, že v systému číslování let, který označujeme jako „náš letopočet“ („od narození Krista“) neexistoval žádný „rok 0“. Po roce 1 př. n.l. proto ihned následoval rok 1 n.l. Díky tomu například 2. tisíciletí nemohlo začít přelomem let 999/1000, protože v takovém případě by 1. tisíciletí mělo ve skutečnosti jen 999. Analogicky tomu tak je i v případě přelomu 2. a 3. tisíciletí, které ze stejného důvodu ve skutečnosti nenastalo na přelomu let 1999/2000, ale až o rok později na přelomu let 2000/2001.