Vánoční ostrov – Kiritimati

Vánoční ostrov – Kiritimati

  • kategorie: ostrov, atol
  • poloha: 1°54′ s.š., 157°24′ z.d.
  • stát: Kiribati
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 10.10. 2018

Vánoční ostrov patří do skupiny Liniových ostrovů (Line Islands), které jsou součástí republiky Kiribati. Ačkoliv teritorium tohoto státu se rozprostírá na ploše 3.5 milionu km2 (což je pro srovnání například rozloha Indie), naprostou většinu z něj tvoří nedozírné plochy Tichého oceánu. Pevná zem je zde naopak vzácností, neboť představuje plochu pouhých 811 km2. Velká část z toho pak připadá právě na Vánoční ostrov, který je svou 388 km2 současně největším korálovým atolem na světě. Ostrov byl osídlen Polynésany v průběhu jejich dalekých plaveb z oblasti dnešní Francouzské Polynésie na Havajské ostrovy přibližně kolem roku 1000 n.l., avšak okolo roku 1500 byl opět opuštěn. Jméno mu dal známý mořeplavec James Cook, který jej pro Evropu objevil na Štědrý den roku 1777. Roku 1856 byl Vánoční ostrov zabrán Spojenými státy pro těžbu guána a od roku 1882 začal být trvale obýván. Kromě těžby guána a rybolovu zde probíhaly snahy o výsadbu plantáží kokosových palem, které však díky velmi suchému podnebí s minimem srážek z valné většiny uhynuly. Proto byl ostrov v letech 1905 – 1912 opět opuštěn. Druhý pokus o využití ostrova je spjat se jménem francouzského faráře Emmanuela Rougiera, který si ostrov pronajal v roce 1917 ve snaze obnovit zde pěstování kokosových palem. V důsledku právě probíhající první světové války bylo záhy přerušeno zásobování ostrova, a tak zde správce zdejších plantáží Joe English musel strávit jeden a půl roku úplně sám. Když jej v roce 1919 přijela vyzvednout záchranná loď, postavil se English jejímu kapitánovi se zbraní v ruce, neboť neměl ani tušení o tom, že válka již dávno skončila (English totiž onu loď původně považoval za německé plavidlo). V letech 1957 – 1962 byl Vánoční ostrov využíván společně Velkou Británií a Spojenými státy jako místo k testování jaderných zbraní. V současnosti zde žije kolem 6500 obyvatel a celé území (společně s okolím) je prohlášeno za přírodní rezervaci. Na úplný závěr pak ještě zmiňme, že ostrov je jazyce zdejších polynéských obyvatel znám jako „Kiritimati“. Toto „domorodé“ jméno však ve skutečnosti vzniklo až zpětným fonetickým převzetím anglického názvu ostrova. Malou nápovědou k němu je skutečnost, že místní obyvatelé vyslovují hlásku „ti“ jako „s“.

Věděli jste že…?

…na Zemi existují hned dva Vánoční ostrovy? Ten „druhý“ bychom našli v Indickém oceánu přibližně 500 kilometrů jižně od Jakarty. Své jméno získal (obdobně jako atol Kititimati) podle toho, že byl objeven Williamem Mynorsem 25. prosince 1643.