poušť Tenere
  • kategorie: poušť
  • poloha: 17°35′ s.š., 10°55′ v.d.
  • stát: Niger
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímků: 30.1. 2020

Poušť Tenere se rozkládá na ploše přibližně 400 000 km2 v severní části Nigeru. Na rozdíl od většiny Sahary je tvořena doslova oceánem písečných dun, z nichž některé dosahují výšky kolem 240 metrů. Proto je také někdy nazývána jako „poušť uprostřed pouště“. Také její název, pocházející z jazyka místních obyvatel – Tuaregů – znamená prostě a jednoduše „poušť“. Podmínky jsou to skutečně velmi nehostinné, neboť teplota se zde pohybuje po většinu roku nad 40 °C, a ani v „zimě“ neklesá pod 25 °C. Slunce zde svítí víc než dost, neboť bychom tu naměřili průměrně 4000 hodin slunečního svitu za rok, což dělá toto místo nejslunečnější lokalitou na světě. Po celá staletí pouští křižovaly karavany velbloudů dopravující do okolního světa sůl vytěženou v okolních solných nalezištích. Orientačních bodů, pomocí nichž mohly karavany najít správnou cestu pouští, je zde jen mizivé množství. Jeden z nich však dominuje (či spíše dominoval). O jeho významu hovoří už skutečnost, že byl zakreslen doslova ve všech mapách této oblasti a to v jakémkoliv měřítku. Jako jakýsi přízrak z jiného světa totiž přímo uprostřed pouště rostl strom – jediný v okruhu 400 kilometrů. Jeho kořeny dokázaly proniknout až do hloubky 40 metrů, kde narazily na podzemní rezervoár vody a proto zde byla na přelomu let 1938 a 1939 vyhloubena studna poskytující zdroj životadárné vody. Tento strom byl navíc v poušti vidět z velké dálky, a jak již bylo zmíněno, stal se naprosto zásadním orientačním bodem. 8. listopadu 1973 do něj (jediné překážky široko daleko…) naboural opilý libyjský řidič náklaďáku a vyvrátil jej. Jeho kmen je dodnes na památku uchováván v muzeum v hlavním městě Nigeru Niamey.