Vulcano
  • kategorie: ostrov, sopka
  • poloha: 38°24′ s.š., 14°57′ v.d.
  • stát: Itálie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 6.8. 2019

Liparské ostrovy se nacházejí v Tyrhénském moři, a to konkrétně v aktivní vulkanické oblasti nacházející se mezi Etnou a Vesuvem. Podobně jako v jejich případě i zde sopečná činnost souvisí s kontaktem (subdukcí) dvou litosférických desek – africké a euroasijské. Jednotlivé ostrovy pak vlastně nepředstavují nic jiného než vrcholky vulkánů vyčnívající nad hladinu moře, přičemž jejich stáří je odhadována přibližně na 350 000 let. Snímek zachycuje ostrov Vulcano, nejjižnější z jedenácti Liparských ostrovů, který by šlo bez nadsázky označit za jakéhosi praotce všech vulkánů, jejichž označení jako přírodního jevu pochází právě odtud. Stejně tak získal své jméno i vědní obor, který se výzkumem sopek zabývá. Díky dýmu stoupajícímu ze zdejšího kráteru se lidé ve starověku domnívali, že ostrov je domovem boha ohně Héfaista. Tak jej popsal například řecký učenec Strabón. Římané pak ostrov pojmenovali podle svého ekvivalentu boha Héfaista, kterým byl Vulkán – a toto označení mu zůstalo až dodnes. Zajímavá písemná zpráva o výstupu na vrchol sopky a popis okolní krajiny pochází z rukou dominikánského mnicha Burcharda de Monte Sion, který toto místo navštívil v průběhu své poutě do „svaté země“ v roce 1284. Dlouhou dobu poté byl ostrov považován za bránu do pekla. Hlavní sopečný kužel vyplňující centrální část ostrova vzniknul přibližně před 5500 lety a v současné době dosahuje výšky 501 m n. m. Jeho poslední období aktivity začalo v roce 1727. V následujících letech byly erupce sopky spíše sporadické. K vrcholu této aktivní periody pak došlo v letech 1888 – 1890, kdy sopka vyvrhovala pyroklastický materiál, prach, popel a tzv. sopečné pumy. Tato událost byla pečlivě zdokumentována italským vědcem Giuseppem Mercallim, který podle ní popsal jeden z celkem pěti hlavních typů sopečných erupcí. V současnosti je sopka považována za spící. Dává o sobě vědět jen tu a tam zemětřeseními. V jejím okolí bychom ale mohli narazit na celou řadu jevů, které s vulkanismem souvisí – například na fumaroly a solfatary (výrony horkých sopečných plynů s vysokým obsahem síry) či bahenní sopky, jejichž jezírka se využívají k lázeňským účelům.