Nevado del Ruiz
  • kategorie: sopka, hora
  • poloha: 4°53′ s.š., 75°19′ z.d.
  • stát: Kolumbie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 18.2. 2020

Vulkán Nevado del Ruiz bychom nalezli přibližně 130 kilometrů západně od hlavního města Kolumbie – Bogoty. Vznik této sopky souvisí stejně jako v případě většiny jihoamerických vulkánů táhnoucích se podél masivu And se subdukční zónou oddělující Jihoamerickou tektonickou desku od desky Nazca. Její vrchol, nacházející se v nadmořské výšce 5321 m, je pokryt ledovcem, který se zde vytvořil v průběhu předposlední doby ledové. Nevado del Ruiz je tzv. stratovulkánem kde se střídají klidnější výlevné erupce s mnohem nebezpečnějšími explozivními erupcemi.Katastrofická událost, která tuto sopky nesmazatelně zapsala do dějin, se zde odehrála 13. listopadu roku 1985. Toho dne začala sopka chrlit popel a sopečné pumy, avšak zdálo se, že půjde jen o poměrně slabou erupci. Večer však došlo k prudkému zesílení sopečné aktivity. Žhavá láva a horké proudy sopečného materiálu roztavily velkou část vrcholového ledovce. Třicetimetrová vlna bahna a vody (tzv. lahar) s sebou nesla vyvrácené stromy a kameny a kolem jedenácté hodiny večerní zasáhla prakticky bez varování město Armero. Bahnotoky se přitom pohybovaly rychlostí až 60 km/h, takže před nimi prakticky nebylo úniku. Z přibližně 28 000 obyvatel města jich tu noc pod lavinou bahna na 25 000 zahynulo. Samotné město pak již nebylo obnoveno a jako memento katastrofy, která se tu odehrála, zde dnes najdeme již jen ruiny benzínové stanice a jednoho domu.