Bělucha
  • kategorie: hora
  • poloha: 49°48′ s.š., 86°36′ v.d.
  • stát: Rusko
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 14.10. 2019

Bělucha představuje svou výškou 4506 m n. m. nejen nejvyšší bod pohoří Altaj, ale současně i celé Sibiře. Její jméno je odvozeno od skutečnosti, že po většinu času je pokryta od úpatí až po vrchol bílou sněhovou pokrývkou. Její vrchol byl poprvé dosažen v roce 1914 bratry Tronovými. hora má také velký symbolický význam pro budhisty, neboť se na ní údajně nachází brána do mýtické říše Shambally.    Pohoří Altaj se rozkládá ve střední Asii, v místech, kde se střetávají hranice čtyř velkých asijských zemí: Ruska, Číny, Mongolska a Kazachstánu. Představuje severní větev tzv. středoasijské horské soustavy vybíhající z horského uzlu v Pamíru. Zatímco směrem k severozápadu pohoří spadá do bažinaté západosibiřské roviny, směrem jih postupně přechozí do pouště Gobi. Z geologického hlediska se na jeho tvorbě podepsala všechna tři velká vrásnění: kaledonské (ve starších prvohorách), hercynské (v mladších prvohorách) a alpinsko-himalájské (ve třetihorách). Podobně jako v případech mnoha dalších asijských pohoří ani zde horotvorné procesy ještě zcela neustaly, a tak se zdejší vrcholy neustále zvedají o několik centimetrů za rok. Významným faktorem pro formování geomorfologie Altaje pak byla činnost ledovců v průběhu posledních dvou dob ledových. Od té doby sice ledovce výrazně ustoupily, avšak zalednění zdejších vrcholů je i dnes značně rozsáhlé (celkem bychom zde napočítali na 1500 ledovců). V souvislosti s působením ledovců lze v Altaji rovněž nalézt obrovské množství jezer (údajně kolem 7000).