Panamský průplav
  • kategorie: průplav
  • poloha: 9°00′ s.š., 79°36′ z.d.
  • stát: Panama
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 7.10. 2018

Panamský průplav představuje uměle vybudovanou vodní cestu protínající v nejužším místě Panamskou šíji, a spojující tak Atlantský a Tichý oceán. Vstup do průplavu z „atlantské“ strany se nachází nedaleko města Colón, zatímco z „pacifické“ strany leží poblíž města Panama City (jehož část na snímku rovněž vidíme). Až do doby otevření Panamského průplavu musely všechny lodě plující na západní pobřeží Ameriky (či do Tichomoří) složitě obeplouvat celý Jihoamerický kontinent. Projekt výstavby kanálu byl představen inženýrem Ferdinandem Lessepsem v roce 1879 (především pod dojmem úspěšné stavby Suezského průplavu, jenž byl dokončen o 10 let dřív). Práce byly zahájeny v roce 1880, avšak budování bylo mnohem obtížnější než se čekalo. Největší komplikací byly především tropické nemoci (malárie a žlutá zimnice) a časté sesuvy půdy. A tak do roku 1889 francouzský projekt zkrachoval. Stavba byla dokončena přibližně z jedné třetiny, avšak životem ji zaplatilo na 20 000 lidí. V roce 1904 převzali výstavbu kanálu Američané, kteří oproti Francouzům zvolili poněkud odlišnou strategii. Než obnovili práce na vlastním kanále, soustředili se nejprve na zlepšení pracovních podmínek zejména vysoušením močálů a likvidací komárů (kteří přenášeli nemoci), a dále pak například výstavbou vodovodů a kanalizace. Namísto ruční práce byla nasazena parní rypadla a vytěžená zemina byla odvážena vlaky. A tak se 20.5. 1913 rypadla (postupující proti sobě) setkala a vody dvou oceánu se (obrazně řečeno) spojily. První zkušební plavba se uskutečnila v říjnu 1913 a od srpna 1914 byl kanál otevřen pro provoz. Pro představu o tom, jak obrovský význam tato stavba měla na závěr uveďme, že cesta kanálem, jehož délka činí 82 kilometrů, nahradila „starou“ námořní trasu, jejíž délka činila 20 000 kilometrů!