Istanbul
  • kategorie: město
  • poloha: 41°01′ s.š., 28°59′ v.d.
  • stát: Turecko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 2.2. 2020

Istanbul se rozkládá na samém rozhraní Evropy a Asie podél úžiny Bospor spojující Černé a Marmarské moře. Jeho historie sahá až do roku 667 př. n.l. kdy zde byla založena malá osada Byzantion, jenž byla v letech 324 – 330 císařem Konstantinem I. Velikým přetvořena na metropoli Východořímské říše. Město bylo sice nejprve pojmenováno Nova Roma („Nový Řím“), ale záhy poté jej císař nechal neskromně pojmenovat…po sobě samém jako Konstantinopol. Zatímco Západořímská říše zanikla pod nátlakem barbarů v roce 476, ta Východořímská (nyní známá pod názvem Byzantská říše) přetrvala i nadále. Tak zde postupně vznikly pozoruhodné stavby, mezi nimiž kraluje chrám Hagia Sogia postavený v letech 532 – 573, jenž se stal svého času největší budovou na světě. Osud Byzantské říše byl zpečetěn v roce 1453, kdy bylo město dobyto Turky. Ti „chrám boží moudrosti“ přestavěli na mešitu…a aby toho nebylo málo, vybudovali v okolí několik dalších mešit, mezi nimiž dominuje zejména Modrá mešita a Sulajmánova mešita. Současně zde v roce 1465 vybudovali i palác Topkapi, jenž se stal oficiální rezidencí osmanských sultánů a centrem vlády říše. Palác tuto funkci plnil až do roku 1853. V době největšího rozkvětu říše zde žilo na 5000 lidí a jednalo se tak vlastně o jakési „město ve městě“. Roku 1875 bylo v Istanbulu otevřeno metro (zvané zde jako „tünel“), jenž je tak po londýnském metru vůbec druhou nejstarší podzemní dráhou na světě. Po 1. světové válce, v níž stálo Turecko na straně poražených Centrálních mocností, byl Istanbul obsazen vojskem Dohodových států, a funkce hlavního města byla proto přenesena do Ankary (jenž tuto úlohu plní dodnes). Dnes zde žije přibližně 15 milionů obyvatel, čímž se jedná o největší město Evropy (pokud bychom jej tedy k Evropě počítali).