Petrified Forest
  • kategorie: poušť, paleontologická lokalita
  • poloha: 35°05′ s.š., 109°46′ z.d.
  • stát: Nové Mexiko, Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 11.10. 2020

Pouštní oblast známá jako Painted desert se rozkládá v severovýchodní části státu Arizona, východně od Flagstaffu. Původ jejího jména asi není nutné sáhodlouze popisovat, neboť se je o něm možné přesvědčit i prostřednictvím družicového snímku. I v tomto případě se stále jedná o tzv. true color kombinaci (tj. nikoliv o tzv. falešné barvy). 

Před 220 miliony let ovšem zdejší krajina vypadala docela jinak než dnes. Namísto pouště se zde rozkládaly rozsáhlé bažiny protékané několika řekami, v jejichž okolí rostly husté lesy. Odumřelé nebo větrem pokácené stromy pak byly říčními proudy odplavovány do močálů, kde byly následně pohřbeny pod nánosy bahna. Dřevo se bez přístupu kyslíku rozkládalo jen velmi pomalu, přičemž postupně nasakovalo vodou obsahující křemičitany a další minerály, jenž postupně nahradily původní organickou hmotu. Po dalších milionech let se fragmenty zkamenělých stromů v důsledku eroze dostaly opět na denní světlo. Díky své světové ojedinělosti byla celá oblast v roce 1909 prohlášena za národní park známý jako Petrified Forest.

Věděli jste že…?…podobné zkamenělé stromy (byť z doby o mnoho mladší) můžeme najít i u nás v Česku, a to například v severočeských hnědouhelných dolech?