poloostrov Jamal
  • kategorie: poloostrov, tundra
  • poloha: 70°04′ s.š., 70°40′ v.d.
  • stát: Rusko
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 27.9. 2021

Poloostrov Jamal se rozkládá na severozápadě Sibiře v Rusku a je severozápadním výběžkem Západosibiřské roviny oddělujícím Obský záliv (na východě) od Karského moře (na západě). V zimě zde nejsou výjimkou teploty okolo -40 °C, avšak přibližně od poloviny června začíná led tát a tundra ožívá mračny hmyzu, která sem lákají početná hejna migrujících ptáků (husy, jesepáky, alky, rybáky a mnohé jiné). Kromě ptáků by zde však člověk mohl narazit i na další typické představitele severské fauny, kterými jsou například lední medvědi, jeleni a při pobřeží také mroži a běluhy. Naopak lidské osídlené je zde dodnes velice řídké. Původní obyvatelé tohoto nehostinného kraje – Něnci (Samojedi) – dodnes udržují nomádský způsob života, přičemž jejich hlavní obživu zajišťují stáda sobů. Právě z jejich jazyka ovšem pochází název tohoto poloostrova, který by bylo možné přeložit jako „Konec země“. Naprostou většinu povrchu zde tvoří věčně zmrzlá půda (permafrost) pokrytá tzv. termokrasovými jezery, z nichž ta největší (Neito a Yambuto) vidíme na snímku. Kromě těchto jezer zde bylo od roku 2014 objeveno několik kráterů, které musely vzniknout v důsledku nějaké silné exploze. Podle prvních předpokladů se mohlo jednat o pozůstatky po dopadu meteoritu, avšak tato teorie byla záhy vyloučena a dnes se jako nejpravděpodobnější vysvětlení zdá, že jejich vznik souvisí s podpovrchovým nahromaděním metanu (a jeho následném explozivním uvolnění) v důsledku postupného oteplování zdejšího permafrostu. Pod povrchem této severské pustiny se totiž nachází vůbec největší ložisko zemního plynu v Rusku. Vytěžený plyn byl následně transportován 1670 km dlouhým plynovodem (nesoucím jméno poloostrova) do Německa. Jeho stavba byla zahájena v roce 1994 a do provozu byl uveden o pouhé tři roky později (v roce 1997). Do povědomí se tento plynovod dostal v poslední době zejména v souvislosti s tzv. plynovou krizí vyvolanou válkou na Ukrajině.