Viktoriiny vodopády
  • kategorie: vodopády
  • poloha: 17°55′ j.š., 25°51′ v.d.
  • stát: Zambie, Zimbabwe
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímků: 22.6. 2022

Viktoriiny vodopády jsou jedny z největších vodopádů na světě. Nacházejí se v jižní Africe na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe na řece Zambezi, která až do tohoto místa protéká poměrně mělkým a širokým údolím a zde přepadá přes skalní práh tvořený zlomem ukončujícím čedičovou plošinu. Odtud se následně její voda řítí do hloubky 120 metrů a dále pokračuje hlukovým a úzkým kaňonem, kde vytváří soustavu několika prudkých zákrut známých jako Ďáblův katarakt. Tyto zákruty pak představují pozůstatky míst, kde se vodopády nacházely v geologické minulosti, neboť skalní práh, který je vytváří, se vlivem eroze postupně posouvá směrem proti proudu řeky. Vodopády pro okolní svět objevil v roce 1855 skotský cestovatel, lékař a misionář David Livingston, který je pojmenoval na počest tehdy vládnoucí britské panovnice Viktorie. V místním domorodém jazyce jsou však známy vzhledem k ohlušujícímu hukotu, který vydávají, jako Mosi-oa-Tunya (tedy „voda která hřmí“). V dějinách průzkumu tohoto místa pak najdeme i výraznou českou stopu, neboť prvním, kdo vytvořil mapu vodopádů, byl český cestovatel Emil Holub. Tato mapa se pak stala součástí jeho knihy Sedm let v jižní Africe. Holub je pak i autorem první publikace, která se věnovala výhradně těmto vodopádům (vydána byla v roce 1879). Viktoriiny vodopády jsou dodnes jedním z největších turistických lákadel této části Afriky. Od roku 1989 jsou zapsány na seznam světového přírodního dědictví UNESCO.