Puyehue
  • kategorie: sopka
  • poloha: 40°35′ j.š., 72°07′ z.d.
  • stát: Chile
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 5.5. 2021

Vulkán Puyehue se nachází v provincii Ranco na jihu Chile, přičemž je součástí tzv. Jižní vulkanické zóny Andského sopečného pásu. Vznikl před přibližně 300 000 lety na křížení hlavního geologického zlomu, probíhajícího v severo-jižním směru podél hřebene And, s traverzovým zlomem (probíhajícím naopak ve směru napříč hlavního Andského hřebene). Díky, tomu že zde v průběhu času docházelo k výrazným změnám ve složení magmatu, se měnil i typ sopečných erupcí – od havajského typu až po pliniovský typ. Historické záznamy o erupcích této sopky jsou ovšem poměrně skromné, což je ale nejvíce dáno historií španělského osídlení této oblasti, kdy sice poblíž byla založena osada (dnes město) Osorno, která však musela být v důsledku konfliktů s místními indiány v roce 1602 opuštěna a až do poloviny 18. století se poblíž žádné další sídlo nenacházelo. V oblasti sice byly zaznamenány erupce v letech 1759, 1893 a 1905 avšak není jisté, že souvisely právě s touto konkrétní sopkou. A tak první erupce, která je s ní spojena již víceméně jistě, byla zaznamenána až v roce 1914. K dalšímu velkému výbuchu zde došlo v roce 1960, který byl navíc spojen se silným zemětřesením. Naposledy se sopka probudila k životu 4. června 2011, kdy se z jejího kráteru začal valit mrak kouře a popela, který dosáhl výšky kolem 10 km a postupně byl rozfoukán po celé jižní polokouli (zasáhl i tak vzdálená místa jakými jsou například Kapské Město v Jižní Africe, Sydney a Melbourne v Austrálii či Auckland na Novém Zélandu). Z okolí sopky bylo evakuováno na 3500 obyvatel a současně musela být nad velmi rozsáhlým územím zastavena letecká doprava. V době mimo hlavní erupce se vulkanická aktivita projevuje především rozsáhlým systémem fumarol, solfatarů a termálních pramenů, díky čemuž je okolí vulkánu v současné době zkoumáno z hlediska možnosti využití geotermální energie.