São Paulo
  • kategorie: město
  • poloha: 23°32′ j.š., 46°36′ v.d.
  • stát: Brazílie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 7.3. 2022

São Paulo je největší a nejlidnatější město Latinské Ameriky i celé jižní polokoule. Díky svému vlivu v oblasti financí, obchodu, ale i kultury a sportu je někdy přezdíváno jako „tropický New York“. Našli bychom jej na řece Tiete přibližně 70 km od brazilského pobřeží Atlantského oceánu, s nímž je v současné době spojeno dvojicí dálnic. Jeho historie sahá do roku 1554, kdy zde byla založena misijní stanice a jezuitská kolej, jejíž jméno odkazovalo na světce a apoštola sv. Pavla s Tarsu. Po další dvě století se vyvíjelo jako chudá a izolovaná vesnice. To se však změnilo v okamžiku, kdy byla v okolí objevena ložiska zlata. Někdejší klidná vesnice se stala centrem tzv. bandeirantes – tedy dobrodruhů podnikajících nájezdy do okolí za účelem hledání žlutého kovu a drahých kamenů. Na konci 18. století byla již zdejší naleziště zlata vyčerpána, a tak se místní obyvatelé začali orientovat na produkci cukrové třtiny. Ta byla následně exportována z přístavu Santos, kam byla z města postavena silnice, která byla prapředkem současné dálnice. V roce 1822 byla v tomto městě císařem Pedrem I. vyhlášena samostatnost Brazílie na Portugalsku, což zde dodnes připomíná mohutný památník. Na přelomu 19. a 20. století se město začalo orientovat na produkci kávy. Dvě světové války a hospodářská krize ve 30. letech 20. století ale vedly k mohutnému budování průmyslu, díky čemuž se město stalo největším průmyslovým centrem Brazílie. Spolu s tím začal prudký nárůst obyvatelstva, které zde hledalo ve srovnání s venkovem lepší živobytí. Příliv obrovského množství nových obyvatel vedl ke vzniku rozsáhlých chudinských čtvrtí (tzv. favel), které byly budovány živelně bez ohledu na okolní podmínky. Kromě špatných hygienických podmínek a s nimi souvisejícím šířením se různých nemocí se značným problémem stala vysoká míra kriminality. V současnosti žije v těchto chudinských čtvrtích přibližně 11 % obyvatel města (jejichž počet je odhadován na 11 milionů). Dalšími vážnými problémy, s nimiž se toto velkoměsto musí v současnosti potýkat, je silné znečištění ovzduší (dané intenzivní dopravou a koncentrací průmyslu) a obtíže se zásobováním vodou (neboť v okolí nejsou žádné velké zdroje, které by stačily pokrýt značnou spotřebu města).

Věděli jste že…?

Přibližně 50 % obyvatel města má italské předky? Tento stav souvisí se silnou přistěhovaleckou vlnou z Itálie z období mezi roky 1888 – 1919 (kdy 43 % nově příchozích imigrant mělo italskou národnost). Obdobně zde pak žije i největší komunita Japonců mimo Japonsko.