Šanghai
  • kategorie: město
  • poloha: 31°21′ s.š., 121°37′ v.d.
  • stát: Čína
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 24.11. 2021

Šanghaj je se svými 24 miliony obyvatel nejlidnatějším městem Číny a současně i jedním z nejlidnatějších měst světa. Nachází se ve východní Číně při ústí řeky Jang-c-Tiang do Východočínského moře. Její historie sahá do období kolem roku 960, kdy Čínskou říši ovládala dynastie Sung. Právě v tomto období zde vznikl přístav, který byl v polovině 16. století obehnán hradbami na ochranu před nájezdy pirátů. I když počet obyvatel města neustále rostl, mělo až do 19. století město pouze lokální význam. To se však změnilo po roce 1842, kdy byla Šanghaj prohlášena za jeden z pěti tzv. otevřených přístavů, díky čemuž se stalo klíčovým místem pro obchod se „Západem“. Jako takové se pak město stalo vstupní branou západních vlivů do Číny. V polovině 19. století zde vyrostla tzv. cizinecká čtvrť, která byla vyjmuta ze správy čínských úřadů. Díky mohutnému přílivu přistěhovalců z venkova počet obyvatel Šanghaje rychle rostl a v roce 1900 překonal hranici jednoho milionu. Město se pak následně stalo jakýmsi symbolem moderní a prosperující Číny – a tento status mu zůstal až dodnes. Stejně tak ovšem bylo pod silným vlivem marxismu, což dokládá například skutečnost, že právě zde byla v roce 1921 založena Komunistická strana Číny. Zatímco po uchopení moci komunisty po druhé světové válce Šanghaj spíše stagnovala, došlo po roce 1990 k prudkému ekonomickému rozmachu, díky čemuž se dnes jedná o region s nejvyšším HDP na hlavu v celé Číně. Město se tak řadí mezi nejvýznamnější světová finanční, obchodní, hospodářská a dopravní centra. Jsou zde například dvě mezinárodní letiště a zdejší přístav je nejvytíženějším kontejnerovým přístavem světa. Prudký a prakticky neregulovaný ekonomický rozvoj má ovšem i svou stinnou stránku spočívající v prudkém zhoršování kvality životního prostředí (město například patří k místům s vůbec nejvíce znečištěným ovzduším na světě).