řeka Murray
  • kategorie: řeka
  • poloha: 33°58′ j.š., 144°55′ v.d.
  • stát: Austrálie
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 1.5. 2022

Řeka Murray pramení na západním úbočí Sněžných hor (které jsou součástí tzv. Australských Alp). Odtud se klikatí přes vnitrozemské pláně, kde tvoří hranici států Nový Jižní Wales a Victoria. Společně se svou zdrojnicí Darling má délku 3750 km, čímž je nejdelší řekou australského kontinentu. Řeka jako jediná v celé Austrálii přes léto nevysychá (k takové události došlo v celé zaznamenané historii pouze třikrát), avšak i tak výška její hladiny v průběhu roku značně kolísá. Díky tomu na ní bylo zbudováno hned několik přehradních nádrží, které jsou využívány jak pro výrobu elektrické energie, tak pro zavlažování. Díky tomu patří okolí této řeky k zemědělsky nejintenzivněji využívaným oblastem v celé Austrálii. Zajímavostí pak je, že řeka Murray se nevlévá přímo do moře, ale ústí do jezera Lake Alexandrina, které je od oceánu odděleno hliněným valem zabraňujícím pronikání slané mořské vody do jezera. Tato skutečnost znamenala silné omezení využití této řeky pro dopravní účely. Dopravu zde od roku 1855 zajišťovaly kolesové parníky s malým ponorem (kvůli nízkému stavu vody v letních měsících), které zásobovaly zejména naleziště zlata, jenž zde v té době byla objevena. Dodejme, že prvními Evropany, kteří tuto řeku spatřili, byli v roce 1824 Hamilton Hume a William Howel. Své jména však řeka získala na počet tehdejšího britského ministra války a kolonií sira George Murraye.