požár v Českém Švýcarsku (24.7. – 15.8. 2022)

požár v Českém Švýcarsku (24.7. – 15.8. 2022)
  • kategorie: lesní požár
  • poloha: 50°53′ s.š., 14°16′ v.d.
  • stát: Česko
  • družice: Sentinel-3A [1, 2], Sentinel-2B [3, 4], Sentinel-2A [5, 6, 7]
  • datum pořízení snímku: 24.7. 2022 [1], 25.7. 2022 [2], 22.6. 2022 [3, 4], 5.9. 2022 [5, 6, 7]

Požár, který v létě roku 2022 zachvátil území národního parku České Švýcarsko, představuje aktuálně nejrozsáhlejší a nejničivější katastrofu svého druhu v novodobé historii Česka. Oheň se rozhořel v neděli 24.7. 2022, kdy byl pozorován mohutný sloup dýmu valící se z lesa východně od Hřenska. Hned následující den se požár rozšířil i za hranice Německa a o další den později dospěl až k osadě Mezná, kde mu padlo za oběť několik domů. Během čtyř dnů bylo ohněm postiženo území o rozloze kolem 1000 hektarů (a dalších 250 ha v sousedním Německu) zahrnující okolí nejznámějšího skalního útvaru Českého Švýcarska – Pravčické brány a soutěsek říčky Kamenice. Díky svému značnému rozsahu v kombinaci s velmi těžko přístupným terénem (navíc plným uschlých stromů, které zde zůstaly po nedávné kůrovcové kalamitě) se požár stal prakticky nezvladatelným. Na jeho likvidaci se postupně vystřídalo na 6000 hasičů a 400 kusů hasící techniky včetně několika vrtulníků (z nichž některé sem byly vyslány z Polska a Slovenska) a letadel (z Itálie a Švédska). O rozsahu této katastrofy si šlo dobře udělat představu i díky tomu, že kouř z požáru byl po několik dní cítit na značnou vzdálenost (například v Praze ležící ve vzdálenosti přes 90 km, ale i dále – údajně například na Orlickoústecku, Svitavsku či na Vysočině). Definitivně byl požár zlikvidován až po 20 dnech, v pátek 12. srpna (na německé straně až 19. srpna). První snímek, pořízený družicí Sentinel-3A v neděli 24.7. 2022 ve 20:12 UTC (22:12 SELČ)  zachycuje požár jako výraznou „horkou skvrnu“ v termálním pásmu 3.7 µm senzoru SLSTR. Na denním snímku z pondělka 25.7. 2022 pořízeném v 9:02 UTC (11:02 SELČ) je pak možné vidět i poměrně výraznou kouřovou vlečku, směřující v té době směrem na sever. Třetí a čtvrtý snímek zachycují stav území národního parku České Švýcarsko relativně krátce před vypuknutím požáru (22.6. 2022). Pátý a šestý snímek pak zachycuje stav téhož území po uhašení požáru (5.9. 2022). Poslední snímek pak představuje stejný pohled s projekcí topografické mapy (ke snadnější orientaci ve snímku).