těžba ropy v Texasu
  • kategorie: těžba ropy
  • poloha: 32°52′ s.š., 102°56′ z.d.
  • stát: Spojené státy americké
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 5.5. 2021

„Pavučina“, kterou vidíme na tomto snímku, představuje ve skutečnosti území ropných vrtů v západní části Texasu (světlé plošky představují jednotlivé ropné vrty, zatímco linie mezi nimi jsou ve skutečnosti cestami, které je navzájem propojují). Historie těžby ropy v Texasu sahá do druhé poloviny 19. století. Na počátku tohoto období byla většina světové těžby této suroviny soustředěna zejména do oblasti na pobřeží Kaspického moře. Po objevu rafinace petroleje začala poptávka po ropě (coby palivu) výrazně narůstat, avšak její dovoz z tak vzdálených oblastí byl drahý a značně problematický. Objev velkých zásob ropy (a to i z celosvětového hlediska) na území Texasu proto odstartoval prudký ekonomický a industriální rozvoj, který v historii prakticky nemá obdoby, a který je některými historiky označován za počátek tzv. ropné éry. Až do té doby byl Texas zemědělským státem, jehož hlavní příjmy tradičně plynuly z chovu dobytka a produkce bavlny. Ze současného pohledu je jistým paradoxem, že přítomnost ropných ložisek byla v té době považována spíše za přítěž než za výhodu, neboť byla problémem při hloubení studní na vodu (které je zde obecně nedostatek). 80. léta 19. století znamenala příchod prvních automobilů, jejichž produkce byla ve Spojených státech zefektivněna, a tím pádem i zlevněna novátorským přístupem Henryho Forda, čímž se automobily staly dostupnými široké vrstvě společnosti. To samozřejmě opět vedlo ke zvýšení poptávky po palivu a tím i k intenzivnějšímu vyhledávání nových ložisek. Takzvaný texaský ropný boom (Texas Oil Boom) byl zahájen objevením polí Corsicana (1894) a Spindletop (1901), který se nakonec stal nejproduktivnějším ropným vrtem na světě. Jeho produkce totiž byla taková, že nakonec zcela překonala poptávku, takže cena ropy tehdy klesla na 3 centy za barel (což bylo méně, než cena vody). Na počátku 20. století měla těžba ropy v Texasu svým charakterem blízko ke „zlatým horečkám“, které proběhly například na Aljašce nebo v Kalifornii. Vše začalo zpravidla prudkým rozvojem určitého naleziště, po jehož vyčerpání však následoval prakticky totální ekonomický kolaps. Proto se původně divoká a zcela nekoordinovaná těžba nakonec postupně zkoncentrovala do velkých rafinérských center, jakými se staly například Houston nebo Dallas. V této době taká vznikly nejznámější americké ropné společnosti, jakými jsou například Texaco nebo Humble Oil Company (dnes Exxon). Stále sílící poptávka po ropě a otevírání nových a nových těžebních lokalit samozřejmě vyvolávalo potřebu stále většího množství pracovních sil – a to v různých odvětvích. To mělo za následek silnou vlnu přistěhovalectví, jejímž výsledkem bylo to, že se počet obyvatel Texasu mezi roky 1900 a 1930 zvýšil pětinásobně. Produkce ropy v Texasu pak byla jedním z hlavních faktorů posilujících válečné úsilí v průběhu druhé světové války. Rychlá industrializace a ekonomický rozvoj měla však i své stinné stránky spočívající jednak v hazardu a nárůstem vlivu organizovaného zločinu, avšak současně i ve značně negativním vlivu těžby ropy na životní prostředí, kdy se vážným problémem stalo silné znečistění ovzduší v oblasti texaských velkoměst, a dále pak znečištění vody v texaských řekách a v přilehlém pobřeží Mexického zálivu.