Sundarbans
  • kategorie: řeka
  • poloha: 21°43′ s.š., 88°55′ v.d.
  • stát: Bangladéš, Indie
  • družice: Landsat-8
  • datum pořízení snímku: 16.12. 2019

Území zachycené na snímku je známé jako Sundarbans, což v místním jazyce znamená „krásný les“. Nachází se v jižní Asii, kde tvoří součást společné delty Gangy, Brahmaputry (a několika dalších řek jakými jsou například Padma, Mengnna aj.), která je známá jako „Zelená delta“ představující plošně nejrozsáhlejší říční deltu na světě. Na ploše 105 000 km2 (tj. 1.3x větší než je rozloha Česka) zde žije přibližně 130 000 000 lidí (tedy 13x víc než v Česku). Vlastní oblast Sundarbans však tvoří pouze dílčí část této delty o rozloze asi 10 000 km2, přičemž její většinu tvoří systém navzájem propletených říčních ramen, ostrůvků, bažin a mangrovových porostů (opět největších na světě). Většina tohoto území se nachází na území Bangladéše, avšak částečně zasahuje i do Indie. Typickou scenérii zde vyvářejí střídavě zaplavované a odhalované plocha označované jako „watty“ nebo „marše“. Zdejší mangrovové lesy jsou pak domovem celé řady zajímavých zvířat, jimž bezpochyby kraluje tygr bengálský. Kromě tygrů bychom zde ale mohli narazit také na krokodýly či nejdelší hady světa – krajty.  Řeky vytvářející zdejší deltu s sebou sice přinášejí úrodný materiál, avšak současně v období monzunů způsobují opakovaně katastrofální záplavy, které často připraví zdejší obyvatele o střechu nad hlavou. Přesto je tato oblast intenzivně zemědělsky využívána zejména k pěstování čaje a rýže. Pobřežní vody jsou navíc bohaté na ryby a současně se zde nacházejí i bohatá naleziště ropy.