ústí Labe
  • kategorie: řeka
  • poloha: 53°56′ s.š., 8°48′ v.d.
  • stát: Německo
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímků: 30.10. 2019 (příliv), 26.6. 2020 (odliv)

Labe je svou délkou 1094 km jednou z nejdelších a také nejvýznamnějších evropských řek. Svou dlouhou cestu začíná tato řeka na tzv. Labské louce v Krkonoších. Naopak její ústí do Severního moře najdeme se severní části Německa nedaleko přístavního města Hamburk. Název této řeky má keltský původ. Její tok je pak pod názvem „Albis“ (tedy „Bílá řeka“) zachycen například na Ptolemaiově mapě, jejíž vznik je datován do období kolem roku 150 n. l. Na rozdíl od jiných velkých řek má ústí Labe nálevkovitý charakter. Jedná se o tzv. estuár, který je přibližně 100 kilometrů dlouhý a 17 kilometrů široký. Tato situace (na rozdíl od deltovitého ústí) nastává zejména v případě, kdy se na pobřeží silně uplatňuje slapové dmutí (tedy střídání přílivu a odlivu), díky němuž se sedimenty přinášené řekou nemohou postupně ukládat. O významu přílivu a odlivu se ostatně můžeme přesvědčit i na našich snímcích, na kterých si můžeme všimnout výrazného rozdílu ve výšce mořské hladiny. Zatímco za přílivu je celé ústí zaplněno vodou, která vytváří silné proudy mířící směrem do vnitrozemí, za odlivu moře výrazně ustupuje a vytváří proudy mířící naopak z vnitrozemí směrem k moři. Většina říčního ústí je pak vyplněna dočasnými tůněmi a bahnem. Rozdíl v úrovni mořské hladiny je zde jeden z největších v Evropě (a činí přibližně 3 metry). Neustálé změny směru pohybu vody pak způsobují výrazný pohyb říčních usazenin, které následně vytvářejí různé mělčiny a písečné lavice, což poněkud komplikuje lodní dopravu, která je zde velice intenzivní.