Vanikoro
  • kategorie: ostrov
  • poloha: 11°39′ j.š., 166°54′ v.d.
  • stát: Šalamounovy ostrovy
  • družice: Sentinel-2A
  • datum pořízení snímku: 8.1. 2016

V roce 1785 vyplula z francouzského Brestu flotila dvou lodí Boussole a Astrolabe pod velením kapitána  Jeana-Françoise de La Pérouse. Cílem výpravy byl průzkum oblasti Tichého oceánu, a především pak objevení předpokládané námořní cesty spojující v oblasti Arktidy Pacifik s Atlantikem – tzv. severozápadní průjezd. Francouzské lodě nejprve dopluly na Kanárské ostrovy, odkud pak dále pokračovaly kolem mysu Horn do Tichého oceánu. Zde výprava prozkoumala Velikonoční ostrov a Havajské ostrovy, z nichž následně zamířila podél západního pobřeží Severoamerického kontinentu až ke břehům Aljašky. Další část cesty zavedla expedici do oblasti Tchaj-wanu, Filipín, Japonských ostrovů a Kamčatky. Odtud pak La Pérouse zamířil směrem k jihu a přes ostrovy Samoa doplul až ke břehům Austrálie, kde zanechal několik dopisů s žádostí, aby byl dopraveny zpět do Francie. Poté flotila opět zvedla kotvy a vypravila se na další cestu. Od té chvíle již La Pérousovy námořníky nikdo nespatřil živé a osud výpravy zůstával po dlouhá léta záhadou. V roce 1791 byla vyslána záchranná výprava pod velením kapitána Antoine Bruny d’Entrecasteauxe. Zpočátku kapitán d’Entrecasteaux nenašel po zmizelé výpravě ani jedinou stopu, teprve později zahlédl nad jedním z ostrovů, kolem kterého zrovna proplouval, cosi, co vypadalo jako kouřové signály. Tímto místem byl ostrov Vanikoro, který bychom v souostroví Santa Cruz, jenž jsou součástí Šalamounových ostrovů. Pro špatné počasí však nebylo možné u ostrova přistát. Protože výprava byla sužována kurdějemi, kapitán snažil se o co nejrychlejší návrat do civilizace. Sám d’Entrecasteaux pak na kurděje záhy poté zemřel, aniž se dozvěděl, že hledaná La Pérousova výprava skončila právě tady. Tuto skutečnost zjistil teprve v roce 1828 jiný Francouz Jules Dumont d’Urville, který zde našel několik věcí prokazatelně patřících La Pérousově výpravě, a dále pak domorodého starce, který si na dávné události ještě pamatoval. Podle vyprávění byla jedna z La Pérousových lodí (pravděpodobně Boussole) zahnána tajfunem na korálové útesy obklopující ostrov, kde se i s celou svou posádkou potopila. Druhá loď (Astrolabe) se nešťastníkům snažila pomoci, ale ztroskotala také. Některým členům posádky posádky se podařilo dostat na břeh ostrova, kde je však nečekala záchrana nýbrž domorodci praktikující v té době kanibalismus. Část námořníků byla domorodci zabita a snědena, části se podařilo postavit z trosek vor, na kterém uprchli na moře, kde nadobro zmizeli.