vnitrozemská delta Nigeru
  • kategorie: řeka (vnitrozemská delta)
  • poloha: 14°42′ s.š., 4°37′ z.d.
  • stát: Mali
  • družice: Seninel-2A
  • datum pořízení snímku: 7.2. 2020

S říčními deltami se ve většině případů setkáváme při ústí řek do moří a oceánů. V ojedinělých případech ovšem může delta vzniknout i ve vnitrozemí. Dochází k tomu v okamžiku, kdy řeka protéká rovinatou krajinou, kde se rychlost jejího toku zpomalí a doposud unášené částečky materiálu (hlíny) se začnou usazovat. Koryto se pak začne rozvětvovat do spletitého systému kanálů, které se zpravidla po nějaké době opět spojí do jednoho toku. Typickou ukázku takové situace představuje vnitrozemská delta Nigeru nacházející se na území Mali v místech dnes již zaniklého jezera Débo. Soustava říčních ramen, mokřadů a jezírek ostře kontrastuje s okolním vyprahlým Sahelem a poskytuje příhodné podmínky pro výskyt značného množství vodních ptáků. Kromě nich bychom zde mohli narazit na krokodýly a hrochy, kteří dokonce dali Mali jeho jméno (mali totiž znamená ve zdejším domorodém jazyce hroch). Území vnitrozemské delty Nigeru je rovněž využívána k rybolovu a zemědělství, a tak je ne nadarmo nazýváno „sýpkou západní Afriky“.