Wilkesova země
  • kategorie: území ve východní Antarktidě
  • poloha: 69°00′ j.š., 120°00′ v.d.
  • stát: Antarktida
  • družice: Sentinel-2B
  • datum pořízení snímku: 14.3. 2019

Wilkesova země (Wilkes Land) představuje pobřeží východní Antarktidy omývané vodami Indického oceánu. Její jméno je odvozeno od amerického polárníka Charlese Wilkese (1798 – 1877), který ji v roce 1840 objevil, avšak ledová bariéra mu zabránila zde přistát. V roce 1933 vznesla na tuto část Antarktidy nárok Austrálie, ale Antarktická smlouva nakonec zavázala jednotlivé signatářské státy, aby své nároky neuplatňovaly. Celé území je pokryto ledem, pod jehož příkrovem byl v roce 1962 objeven útvar, který byl později prohlášen za zbytek obrovského impaktního kráteru (o průměru 480 km). Podle teorií, které s tímto objevem souvisejí, by se mohlo jednat o kráter způsobený dopadem asteroidu před 250 miliony let, který způsobil globální vymírání označované jako „permské vymírání“ (šlo o vůbec nejrozsáhlejší vymírání živých organismů za celou historii Země, neboť tehdy podle odhadů vyhynulo kolem 80 % všech živých organismů). Tato událost pak znamenala přelom dvou geologických epoch – prvohor a druhohor.