pohoří Ikara – Flinders
  • kategorie: pohoří
  • poloha: 30°37′ j.š., 138°53′ v.d.
  • stát: Austrálie
  • družice: Sentinel-2
  • datum pořízení snímku: 13.3. 2020

Pohoří Ikara Flinders se nachází v Jižní Austrálii přibližně 400 kilometrů severně od města Adelaide. Jeho pomyslným srdcem je pozoruhodný skalní amfiteátr, který je součástí tzv. Adelaidské geosynklinály, jejíž vznik je datován do období kambria (tj. před přibližně 540 miliony let), kdy zde došlo k tzv. Delamerianské orogenezi. Pohoří Ikara Flinders se skládá především z křemenců a pískovců a jeho nejvyšší vrchol Saint Mary Peak se zdvíhá do výšky 1188 m n. m. Lidmi bylo toto území poprvé osídleno před 50 000 lety a v jazyce australských domorodců znamená první část názvu pohoří „místo setkání“. Jeho druhá část pak připomíná kapitána Matthewa Flinderse (1774 – 1814), který jako první v letech 1802 – 1803 obeplul Austrálii, a dokázal tak, že se jedná o samostatný kontinent. Část jeho mužů se po vylodění na pobřeží Spencerova zálivu vypravila na průzkumnou do vnitrozemí, kde narazila právě na toto pohoří. Nedaleko odtud se pak nachází lokalita Ediacara Hills, kterou v roce 1946 proslavil nález fosilií představujících zbytky vůbec prvních mnohobuněčných organismů, které se na Zemi vyvinuly. Ještě zajímavější je přitom skutečnost, že tato tzv. Ediakarská fauna představuje vyhynulou linii, která není příbuzná se současnými tvory. S trochou nadsázky by se tak dalo říct, že se (možná) jednalo o jakýsi první pokus přírody o evoluci života, který nakonec neupěl.