Manaus: soutok Amazonky a Rio Negro

soutok Amazonky a Rio Negro
  • kategorie: řeka
  • poloha: 3°07′ j.š., 59°54′ z.d.
  • stát: Brazílie
  • družice: Landsat-8
  • datum pořízení snímku: 29.6. 2023

Město Manaus je jedním z nejvýznamnějších přístavů v Brazílii. V jeho bezprostředním okolí se stékají dva velmi významné jihoamerické veletoky – Amazonka a Rio Negro. Jedinečnost tohoto soutoku známého jako Encontro das Águas (tedy doslova „setkání vod“) je dána výrazným rozdílem v barvě vody obou řek, o čemž se konec konců můžeme přesvědčit i na tomto snímku.  Voda Amazonky je kávově zbarvená díky vysokému obsahu jílovitých částic, které způsobují její zásaditost (pH kolem 7.5). Voda Rio Negro je naopak bohatá na huminové kyseliny, a proto je tmavá (a kyselá pH okolo 3.5). Tyto zdánlivě drobné rozdíly mají ovšem velmi zásadní následky. Tmavší voda Rio Negro pohlcuje mnohem více slunečního záření a proto je poměrně výrazně teplejší (cca 28 °C) než světle zbarvené voda Amazonky (cca 22 °C). Díky tomuto výraznému rozdílu v teplotě má voda z obou řek rozdílnou hustotu, v důsledku čehož se obě vodní masy promíchávají jen velmi pozvolna (i to je na snímku poměrně dobře vidět). Koryto Amazonky je v okolí Manausu tak hluboké, že i přestože se nacházíme 1300 km ve vnitrozemí, mohou sem připlouvat velké zaoceánské lodě. Až sem je také znát vliv oceánského odlivu a přílivu, který způsobuje vlnu, jejíž indiánský název dal pravděpodobně celé řece jméno. Kromě přístavu bylo okolí města mezi roky 1890 – 1920 hlavní zdrojnicí kaučuku na světě. Dodnes se zde proto dochovaly luxusní rezidence tzv. „kaučukových baronů“. S objevem syntetického kaučuku a přesunem produkce do jihovýchodní Asie ovšem zdejší plantáže postupem zcela upadly.